Wersja do drukuUrząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny
ul. Lipowa 10
16 - 061 Juchnowiec Kościelny
pok. nr 8
tel. (085) 713-28-85

zadania referatu

SPRAWY DO ZAŁATWIENIA:

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Zgłoszenie zgonu

Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Wydanie odpisu zupełnego/skróconego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia 

Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg

Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi (tzw. ślub konkordatowy)


Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media