Wersja do drukuReferaty Urzędu

W skład Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny wchodzą:

 1. Referat Organizacyjny – „ORG”
 2. Referat Finansów, Podatków i Budżetu – „FN”
 3. Referat Planowania Przestrzennego,Ochrony Środowiska i Rolnictwa – „POR”
 4. Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej – „IGK”
 5. Urząd Stanu Cywilnego – „USC”
 6. Samodzielne stanowisko ds.kontroli wewnetrznej – „SK”
 7. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – „GKRPA”
 8. Zespół ds. ochrony informacji niejawnych – „IN” zwany pionem ochrony w składzie: 
  • Pełnomocnik ds. ochrony informacji,
  • Kierownik tajnej kancelarii.

Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media