Wersja do drukuRozstrzygnięcia przetargów
Kleosin, 02.12.2015
Wyniki przetragu na dostawę śniadań, obiadów i podwieczorków do Przedszkola w KLeosinie
Wynik


Juchnowiec Kościelny, 9 stycznia 2015r.
ORG.2601.180.2014

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na usługę w zakresie działań promocyjnych oraz public relations służących profesjonalnej budowie pozytywnego i wiarygodnego wizerunku Gminy Juchnowiec Kościelny i Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny oraz wspieranie realizacji jego działań.
szczegóły ...


Juchnowiec Kościelny 24 listopada 2014r

SG.271.12.2014

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu komputerowego wraz z usługą dostępu do Internetu oraz przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec KościelnyJuchnowiec Kościelny 31 października 2014r

IGK.042.7.2014

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. "Wykonanie placu zabaw we wsi Bogdanki"Juchnowiec Kościelny 30 października 2014r

IGK.271.30.2014

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej odprowadzenia wód opadowych w Księżynie"Juchnowiec Kościelny 27 października 2014r.

IGK.7021.8.2014

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. "Dostawa i montaż siłowni zewnętrznych we wsi Juchnowiec Górny i Kleosin".Juchnowiec Kościelny 23 października 2014r.

IGK.271.28.2014

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Budowa przepustu na rzece Niewodniczance we wsi Koplany Kolonia".Juchnowiec Kościelny 22 października 2014r.

IGK.042.6.2014

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. Utworzenie siłowni zewnętrznej we wsi HermanówkaJuchnowiec Kościelny 18 września 2014r.

SG.271.10.2014

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. Ubezpieczenie sprzętu komputerowego nabytego w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec KościelnyJuchnowiec Kościelny 18 września 2014r.

SG.271.11.2014

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. Usługa w zakresie zorganizowania seminariów na temat wykluczenia cyfrowego na potrzeby projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec KościelnyJuchnowiec Kościelny 12 września 2014r.

IGK.271.27.2014

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Zaprojektowanie i budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wesołej w Olmontach".Juchnowiec Kościelny 10 września 2014r.

SG.271.9.2014

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. "Usługa w zakresie zorganizowania seminariów na temat wykluczenia cyfrowego na potrzeby projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny"Juchnowiec Kościelny 5 września 2014r.

IGK.7013.12.2014

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSEJ OFERTY


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. "Budowa sieci wodocągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny"


Juchnowiec Kościelny 1 września 2014r

IGK.271.23.2014

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
"Wykonanie otworu studziennego nr 4 i rekonstrukcji studni nr 2A oraz zwiększenie zasobów eksploatacyjnych komunalnego ujęcia wód podziemnych w Kleosinie".Juchnowiec Koscielny 29 sierpnia 2014r.

IGK.271.26.2014

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczego pn.
"Dostawa średniego wozu strażackiego II"Juchnowiec Kościelny 29 sierpnia 2014r.

SG.271.8.2014

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z usługą dostępu do Internetu oraz przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu Przesiwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec KościelnyJuchnowiec Kościelny 21 sierpnia 2014r.

IGK.042.4.2014

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.: Zakup i montaż siłowni zewnętrznej na obszarze przestrzeni publicznej w miejscowości HryniewiczeJuchnowiec Kościelny 18 sierpnia 2014r

IGK.271.21.2014

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.Juchnowiec Kościelny 18 sierpnia 2014r

IGK.271.25.2014

ZAWIADOMIENIE

Dotyczy przetargu na dostawę średniego wozu starażackiego.
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że przetarg na dostawę średniego wozu starażackiego został unieważniony.


Juchnowiec Kościelny, 1 sierpnia 2014 r.
IGK.042.3.2014
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Gmina Juchnowiec Kościelny informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn.: Zagospodarowanie terenu stawu we wsi Baranki (wykonanie i montaż pomostu wraz z altaną oraz dostaw i montaż ławek szczegóły


Juchnowiec Górny, 29 lipca 2014 r.
26.1.2014
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Juchnowiec Kościelny 25 lipca 2014r

SG.271.7.2014

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Juchnowiec Kościelny informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn. Dostawa materiałów biurowych na potrzeby projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę GRAFIX K. Olszewska - Piotrowska, M. Tyrała Sp. j. 15-103 Białystok ul. I Armii Wojska Polskiego 2A

szczegóły...


Juchnowiec Kościelny 24 lipca 2014r

IGK.271.22.2014

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy przetargu nieograniczonego na:
Ubezpieczenie mienia, część I,
Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych, cześć II,
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, część III,

szczegóły...Juchnowiec Kościelny 24 lipca 2014r

SG.271.5.2014

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Juchnowiec Kościelny informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn. Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby kampanii promocyjno - rekrutacyjnej w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę BIURO PLUS Ewa i Krzysztof Jatel Spółka Jawna 15-688 Białystok, ul. Przędzalniana 8

szczegóły...


Juchnowiec Kościelny 23 lipca 2014r

SG.271.6.2014

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Juchnowiec Kościelny informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn. Opracowanie uruchomienie serwisu www projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny oraz administracja i utrzymanie serwisu, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę CONTROL Zima Marek 43-100 Tychy ul. Fabryczna 11

szczegóły...Juchnowiec Kościelny 11 lipca 2014

SG.271.4.2014

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację usług pn. "Opracowanie uruchomienie serwisu www projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny oraz administracja i utrzymanie serwisu"

szczegóły...Juchnowiec Kościelny 7 lipca 2014r

SG.271.3.2014

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn. Usługa doradztwa prawnego w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny"

szczegóły...Juchnowiec Kościelny, dnia 2 lipca 2014 r.

IGK.271.19.2014

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Modernizacja i rozbudowa istniejącej bazy sportowej przy Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego ,,HYDROS’’ Sp.j. 15-950 Białystok ul. Dąbrowskiego 28; 
cena oferty brutto – 1 200 001,00 PLN; okres gwarancji i rękojmi – 36 miesięcy.
Najkorzystniejszą ofertę wybrano zgodnie z art. 91 ust.1 na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nr oferty - Nazwa i adres Wykonawcy - Kryterium cena - Kryterium gwarancja - Łączna punktacja
1. - Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego ,,HYDROS‘‘ Sp.j. 15-950 Białystok ul. Dąbrowskiego 28 - 90,00 - 6,00 - 96,00
2. - TAMEX Obiekty Sportowe S.A. - 00-355 Warszawa ul. Tamka 38 - 71,07 - 10,00 - 81,07


Juchnowiec Kościelny 1 lipca 2014r.

SG.271.4.2014

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn. Opracowanie i uruchomienie serwisu WWW projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny oraz administracja i utrzymanie serwisu

szczegóły...Juchnowiec Kościelny, 1 lipca 2014 r.

SG.271.2.2014

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn. Pełnienie funkcji Eksperta ds. edukacji i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny”

szczegóły...


Juchnowiec Kościelny, 25 czerwca 2014 r.

IGK.271.20.2014

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Juchnowiec Kościelny w ramach programu SOWA jako najkorzystniejszą wybrano ofertę ESCO PROJEKT Roman Dębowski 05-270 Marki ul. M. Małachowskiego 1/107; cena oferty brutto – 62 730,00 PLN.

Najkorzystniejszą ofertę wybrano zgodnie z art. 91 ust.1 na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – oferta z najniższą ceną i jest to jedyna ważna oferta. Wykonawca spełnił wymogi formalno – prawne określone w postępowaniu.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono następujące oferty:

Nr oferty - Nazwa i adres Wykonawcy - Kryterium cena - Łączna punktacja - Uwagi
1. - DELTA ENERGIA AL. Solidarności 115 lok. 2 00-140 Warszawa - - - Oferta odrzucona 
2. - ESCO PROJEKT Roman Dębowski 05-270 Marki ul. Małachowskiego 1/107 - 100,00 - 100,00 - Najkorzystniejsza oferta
3. - PPJT TOPOLSKI 16-001 Kleosin ul. Tuwima 17 - - Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona


Juchnowiec Kościelny 17 czerwca 2014

IGK.271.18.2014 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi w Szerenosach”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 5, firmy: BK TRAS Roboty Drogowe Borsukiewicz s.j. Hryniewicze 66 gm. Juchnowiec Kościelny; 15-378 Białystok.
Oferowana cena (brutto) - 119 556,00 zł,
Gwarancja - 5 lat
Najkorzystniejszą ofertę wybrano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”

Lp. - Nr oferty - Nazwa i adres oferenta - Kryteria:cena90% - Kryteria:gwarancja10% - Razem
1. - 1 - BBGM Gryko Kamila ul. Pietrasze 43B 15-131 B-stok - 89,27 - 10, - 99,27 (II miejsce)
2. - 2 - LZU LASBUD 15-521 B-stok ul. Szosa Baranowicka 39 - 81,12 - 7, - 88,12 (III miejsce)
3. - 5 - BK TRAS 15-378 B-stok, Hryniewicze 66 gm. Juchnowiec Kościelny - 90, - 10, - 100,  (I miejsce)
4. - 3 - ZD-T Mirosław Lewczuk 16-060 Zabłudów ul, Szkolna 1A - 69,10 - 6, - 75,10 (IV miejsce)
5. - 4 - STANBUD Stanisław Koc 17-312 Drohiczyn ul. Litewska 16 - 28,74 - 10, - 38,74 (V miejsce)

Umowę należy podpisać nie później niż 14.07.2014 r.Juchnowiec Kościelny 2 czerwca 2014

IGK.271.16.2014 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa ulic w Olmontach”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1, firmy: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów ul. Produkcyjna 102; 15-680 Białystok.
Oferowana cena (brutto) - 188 851,41 zł,
Gwarancja - 5 lat
Najkorzystniejszą ofertę wybrano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”

Lp. - Nr oferty - Nazwa i adres oferenta - Kryteria:cena 90% - Kryteria: gwarancja 10% - Razem
1. - 1 - PEUiM 15-680 B-stok ul. Produkcyjna 102 - 90, - 10, - 100,(I miejsce)
2. - 3 - Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 16-061 Juchnowiec Kościelny Hryniewicze 75/1 - 77,32 - 6, - 83,32(II miejsce)
3. - 2 - BK TRAS 15-378 B-stok Hryniewicze 66 gm. Juchnowiec Kościelny - 60,12 - 10, - 70,12(III miejsce)

Umowę należy podpisać nie później niż 25.06.2014 r.Juchnowiec Kościelny, 29 maja 2014 r.

IGK.271.15.2014

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publiczny (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny jako najkorzystniejszą wybrano ofertę „CZYŚCIOCH” Sp. z o.o. 15-691 Białystok ul. Kleeberga 20;
cena oferty brutto – 662 713,92 PLN.

Najkorzystniejszą ofertę wybrano zgodnie z art. 91 ust.1 na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – oferta z najniższą ceną. Wykonawca spełnił wymogi formalno – prawne określone w postępowaniu.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono następujące oferty:

Nr oferty - Nazwa i adres Wykonawcy - Kryterium cena - Łączna punktacja - Uwagi
1. - Mobilna Obsługa Przedsiębiorstw - ul. Fabryczna 1 lok. 419 - 15-482 Białystok - 84,96 - 84,96
2. - Przedsiębiorstwo Usługowo - Asenizacyjne - „ASTWA” Spółka z o.o - 15-102 Białystok ul. Kombatantów 4 - 96,83 - 96,83
3. - MPO Spółka z o.o. - ul. 42 Pułku Piechoty 48 - 15-950 Białystok - 81,88 - 81,88
4. - „CZYŚCIOCH” Sp. z o.o. - 15-691 Białystok ul. Kleeberga 20 - 100,00 - 100,00 Najkorzystniejsza oferta
5. - STAUBACH Sp. z o.o. - ul. Marszałkowska 111 - 00-102 Warszawa - - - Treść oferty nie odpowiada treści SIWZ 


Juchnowiec Kościelny 29 kwietnia 2014 r.

IGK.271.12.2014 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie „Usuwanie azbestu – demontaż, odbiór i transport materiałów zawierających azbest”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 8, firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo – Handlowe CZYŚCIOCH sp. z o.o. 15-691 Białystok ul. Kleeberga 20.
Oferowana cena (brutto) - 42520,00 zł,
Gwarancja - ------------
Najkorzystniejszą ofertę wybrano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”

Lp. - Nr oferty - Nazwa i adres oferenta - Kryteria:cena 100% - Kryteria:gwarancja ---% - Razem
1. - 8 - PPUH „CZYŚCIOCH” 15-691 B-stok ul. Kleeberga 20 - 100,00 ------ 100,00(I miejsce)
2. - 6 - PRO-EKO Serwis sp. Z o.o. 09-500 Gostynin Bierzewice 62 - 93,11 -------- 93,11(II miejsce)
3. - 5 - ŚRODOWISKO I INNOWACJE sp. z o.o. 28-142 Tuczępy Dobrów 8 - 90,82 -------- 90,82(III miejsce)
4. - 2 - Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne Danuta Hofman 00-934 Warszawa ul. Arkuszowa 65/43 - 86,15 ------- 86,15( IV miejsce)
5. - 3 - Zakład Gospodarki Komunalnej GRONEKO Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski 87-732 Lubanie Mikorzyn 19 - 72,78 ------- 72,78(V miejsce)
6. - 1 - RAMID Mirosław Dec 03-288 Warszawa ul. Kowalskiego 1/54 - 58,40 ------- 58,40(VI miejsce)

Umowa może być podpisana nie później niż do dnia 15.05.2013 r.
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje że niżej wymienione oferty firm zostały odrzucone:
1. Oferta nr 4 Firmy INWESTBUD sp. z o.o. 02-968 Warszawa ul. Przyczółkowa 124 A; na podstawie art. 89 ust. 1 punkt 2 Pzp cyt. „oferta zostaje odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.
W SIWZ dział IV punkt 6 podpunkt f, należało wskazać zakres robót powierzonych podwykonawcom, lub deklarację, że całość robót wykonają sami. Pomimo wezwania do uzupełnienia, nie otrzymaliśmy tych dokumentów.
2. Oferta nr 7 firmy MPO sp. z o.o. 15-950 Białystok ul. 42 Pułku Piechoty 48 na podstawie art. 89 ust. 1 punkt 2 Pzp cyt. „ oferta zostaje odrzucona , gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.
W SIWZ dział IV punkt 6 podpunkt f należało wskazać zakres robót powierzonych podwykonawcom, lub deklarację, że całość robót wykonają sami. Pomimo wezwań nie otrzymaliśmy tych dokumentów.Juchnowiec Kościelny, 28 kwietnia 2014 r.

IGK.271.13.2014

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa zbiorników wyrównawczych na terenie stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Firmy „BARTOSZ” Sp.j. Bujwicki, Sobiech 15-399 Białystok ul. Sejneńska 7; cena oferty brutto – 609 021,29 PLN; okres gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy. 
Najkorzystniejszą ofertę wybrano zgodnie z art. 91 ust.1 na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nr oferty - Nazwa i adres Wykonawcy - Kryterium cena - Kryterium gwarancja - Łączna punktacja
1. - Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan 64-100 Leszno ul. 17 Stycznia 92 - 88,55 - 3,00 - 91,55
2. - PHU „JA-MAR” Jacek Przestrzelski 18-400 Łomża ul. Wesoła 87 - 67,29 - 5,00 - 72,29
3. - Firma „BARTOSZ” Sp. j. Bujwicki, Sobiech 15-399 Białystok ul. Sejneńska 7 - 95,00 - 5,00 - 100,00


Juchnowiec Kościelny 28.kwietnia 2014 r.

IGK.271.11.2014 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie „Budynek przy ulicy Zambrowskiej w Kleosinie , ocieplenie i zagospodarowanie terenu” , jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 10, Zakład Robót Budowlano – Sanitarnych s.c. Bożena Skalmowska, Wojciech Skalmowski 15-888 Białystok ul. St. Wyszyńskiego 2 lok. 70.
Oferowana cena (brutto) - 252 843,77 zł,
Gwarancja - 5 lat.
Najkorzystniejszą ofertę wybrano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”

Lp. - Nr oferty - Nazwa i adres oferenta - Kryteria:cena90% - Kryteria:gwarancja10% - Razem
1. - 10 - ZRB-S B. Skalmowska, W Skalmowski 15-888 B-stok ul. Wyszyńskiego 2 lok. 70 - 90,00 - 10, - 100,00 - I miejsce
2. - 14 - BAR-BUD 15-555 B-stok ul. Dojlidy Fabr. 1 - 88,62 - 10, - 98,62 - II miejsce
3. - 7 - Usługi Budowlane Artur Żoch 16-001 Kleosin ul. Dąbrowskiej 16 - 86,66 - 10, - 96,66 - III miejsce
4. - 12 - STEPRON 15-751B-stok ul. Al. Solidarności 15 - 85,04 - 10, - 95,04 - IV miejsce
5. -leftcenteremp align= 5 - Zakład Ogólnobudowlany Jacek Rutkowski 15-560 B-stok ul. Sobolewska 18 - 87,01 - 8, - 95,01 - V miejsce
6. - 9 - MODERN-REM 15-701 B-stok ul. Kolejowa 12C - 80,84 - 10, - 90,84 - VI miejsce
7. - 4 - SATO 15-399 B-stok ul. Zielna 31W - 80,56 - 10, - 90,56 - VII miejsce
8. - 11 - GRASO 15337 B-stok ul. Pułaskiego 17 lok. 43 - 78,65 - 10, - 88,65 - VIII miejsce
9. - 2 - BOBROPOL 15-349 B-stok ul. Rzymowskiego 51A - 79,21 - 6, - 85,21 - IX miejsce
10. - 1 - ABW Adam Baraszko 15-893 B-stok ul. Grunwaldzka 78 m1 - 74,14 - 10, - 84,14 - X miejsce
11. - 3 - DROŻĘCKI Marek Drożęcki 18-300 Zambrów Konopki Jabłoń 9 - 76,34 - 6, - 82,34 - XI miejsce
12. - 13 - DU-ALL Wojciech Luszewski 16-050 Midiv align=emchałowo ul. Polna 14 - 72,77 - 8, - 80,77 - XII miejsce
13. - 8 - PUB BUDTAR 15-822 B-stok ul. Wiązowa 1A - 65,04 - 10, - 75,04 - XIII miejsce

Umowa może być zawarta w czasie nie dłuższym niż termin związania ofertą.Juchnowiec Kościelny dnia 16 kwietnia 2014 r.

IGK.271.10.2014

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Juchnowiec Kościelny informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług równiarką przy bieżącym utrzymaniu dróg na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny w 2014 i 2015 roku, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 3, Spółdzielniuszczegóły.../pbr /a Kółek Rolniczych w Choroszczy 16-070 Choroszcz ul. Zastawie 1/22. 
- cena jednej godziny pracy operatora i sprzętu netto - 98,00 zł /godzinę
Najkorzystniejszą ofertę wybrano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” 

Lp. - Nr oferty - Nazwa i adres oferenta - Kryteria:cena brutto 100% - Razem
1. - 3 - SKR Choroszcz; 16-070 Choroszcz ul Zastawie 1/22 - 100, - 100,I miejsce
2. - 1 - Zakład Drogowo-Transportowy M. Lewczuk 16-060 Zabłudów ul. Szkolna 1a - 77,17 - 77,17, II miejsce
3. - 2 - LZU LASBUD 15-521 B-stok ul. Szosa Baranowicka 39 - 75,38 - 75,38,III miejsce

Umowa może być zawarta nie później 4.05.2014 r.


Juchnowiec Kościelny 14 kwietnia 2014 r.

IGK.271.8.2014 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie „Remontu świetlicy wiejskiej we wsi Olmonty , jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 14, Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „MODERN-REM” 15-701 Białystok ul. Kolejowa 12C
Oferowana cena (brutto) - 370 000,00 zł,
Gwarancja - 5 lat
.
Najkorzystniejszą ofertę wybrano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”

Lp. - Nr oferty - Nazwa i adres oferenta - Kryteria: cena90% - Kryteria: gwarancja10% - Razem
1. - 14 - MODERN-REM 15-701 B-stok ul. Kolejowa 12C - 90,00 - 10, - 100,00 - (I miejsce)
2. - 16 - GRASKO 15-337 B-stok ul. Pułaskiego 17 lok. U3 - 81,08 - 10, - 91,08 - II miejsce
3. - 4 - Zakł. Ogólnobudowlany J. Rutkowski 15-560 B-stok ul. Sobolewska 18 - 77,89 - 8,
- 85,89 - III miejsce
4. - 10 - BAR-BUD 15-555 B-stok ul. Dojlidy Fabr. 1 - 75,21 - 10, - 85,21 - IV miejsce
5. - 3 - R.M. BUDOWNICTWO 16-001 Kleosin Ignatki 40/1 - 73,97 - 10, - 83,97 - V miejsce
6. - 9 - BAZ-B/pUD 15-554 B-stok ul. Stokrotki 37 - 67,00 - 10, - 77,00 - VI miejsce
7. - 6 - REMBUD 16-020 Czarna Białostocka ul.Mieszka I 9 - 66,59 - 10, - 76,59 - VII miejsce
8. - 13 - ZRB DANWIK 15-794 B-stok ul. Gajowa 30 lok. 17 - 64,91 - 10, - 74,91 - VIII miejsce
9. - 15 - Z-d Ogólnobudowlany W. Szerszunowicz Kol. Zabłudów 5/2; 16-060 Zabłudów - 63,94 - 10, - 73,94 - IX miejsce
10. - 12 - Zakład Budowlany W. Kozłowski 15-199 B-stok ul. Włościańska 105 - 64,62 - 6, - 70,62 - X miejsce
11. - 8 - TERMO COMPLEX 15-027 B-sto ul. Ogrodowa 15/2, - 61,59 - 8, - 69,59 - XI miejsce
12. - 1 - P.W. ZAGŁOBA 15-523 B-stok ul. Wypoczynkowa 18A - 61,98 - 6, - 67,98 - XII miejsce
13. - 5 - AKSUS 15-806 B-stok ul. Dziesięciny 41 - 61,26 - 6, - 67,26 - XIII miejsce
14. - 11 - FU-B „WRÓBLEWSKI” 17-100 Bielsk Podl. ul. Białostocka 90, - 59,75 - 6, - 65,75 - XIV miejsce
15. - 2 - PUB BUDTAR 15-822 B-stok ul. Wiązowa 1A - 55,19 - 10, - 65,19 - XV miejsce
16. - 7 - REMONTDOM 15-717 B-stok ul. Reymonta 1A - 53,29 - 6,33 - 59,62 - XVI miejsce

Umowa może być zawarta w czasie nie dłuższym niż termin związania ofertą.Juchnowiec Kościelny 2 kwietnia 2014

IGK.271.6.2014 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie „ul. Alberta w Księżynie”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 8, firmy: BBGM Gryko Kamila ul. Pietrasze 43B; 15-131 Białystok.
Oferowana cena (brutto) - 1 542 420,00 zł,
Gwarancja - 5 lat

Najkorzystniejszą ofertę wybrano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”

Lp. - Nr oferty - Nazwa i adres oferenta - Kryteria:cena90% - Kryteria:gwarancja10% - Razem
1. - 8 - BBGM Gryko Kamila 15-131 B-stok ul. Pietrasze 43B - 90, - 10, - 100, - (I miejsce)
2. - 9 - BK TRAS 15-378 B-stok Hryniewicze 66 gm Juchnowiec Kościelny - 83,98 - 10, - 93,98 - (II miejsce)
3. - 4 - UAB SLAULIU PLENTAS Odd. W B-stoku 15-399 B-stok ul. Handlowa 6G - 81,42 - 10, - 81,42 - (III miejsce)
4. - 6 - ABW SUPERBRUK 16-061 Juchnowiec Kośc. Hryniewicze 75/5 - 76,36 - 10, - 86,36 - (IV miejsce)
5. - 1 - SOLIDMAT M. Regucki 16-060 Zabłudów ul. Św. Rocha 34 - 74,68 - 10, - 84,68 - (V miejsce)
6. - 5 - UNIBEP S.A. MAKBUD 18-402 Łomża ul. Poligonowa 12 - 74,28 - 10, - 84,28 - (VI miejsce)
7. - 10 - BJ BUD 15-546 B-stok ul. Zaścianki 119 - 73,26 - 10, - 83,26 - (VII miejsce)
8. - 7 - MIPA 15-545 B-stok ul. Ciołkowskiego 24 - 75,75 - 6, - 81,75 - (VIII miejsce)
9. - 3 - Przedsięb. Drogowe SOKOLIK 15-795 B-stok ul Palmowa 54 - 67,14 - 8, - 75,14 - (IX miejsce)
10. - 2 - Przedsięb. Inżynieryjne PRESS 16-400 Suwałki ul. Piaskowa 7 - 59,51 - 10, - 69,51 - (X miejsce)

Umowę należy podpisać nie później niż 18.04.2014 r.Juchnowiec Kościelny dnia 2 kwietnia 2014 r.

IGK.271.9.2014

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Juchnowiec Kościelny informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na zakup tłucznia betonowego o frakcji 0-63 mm do remontów dróg gminnych w 2013 roku, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 1, „ŻWIRTEX” s.c. Stanisław Zubrzycki Jerzy Kindziuk 16-113 Szudziałowo, Zubrzyca Mała 7. - cena jednostkowa brutto 1 tony pospółki - 23,24 zł
Najkorzystniejszą ofertę wybrano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” 

Lp. - Nr oferty - Nazwa i adres oferenta - Kryteria:cena brutto 100% - Razem
1. - 1 - ŻWIRTEX s.c. S. Zubrzycki, J. Kindziuk 16-113 Szudziałowo Zybrzyca Mała 7 - 100, - 100,-(I miejsce)

Umowa może być zawarta nie później 27.04.2014 r.Juchnowiec Kościelny 20 marca 2014 r.

IGK.271.7.2014 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę „Dostawę tłucznia betonowego”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2, firmy Zakład Produkcji Kruszyw z Recyklingu Karol Waszkuć 16-070 Choroszcz ul. Kruszewska 10 ZAKŁAD W HRYNIEWICZACH 16-061 Juchnowiec Kościelny, Hryniewicze 75/5 .
Oferowana cena (brutto) - 41,82 zł/t,
Gwarancja - ------------
Najkorzystniejszą ofertę wybrano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”

Lp. - Nr oferty - Nazwa i adres oferenta - Kryteria:cena100% - Kryteria:gwarancja--% - Razem
1. - 2 -Zakład Produkcji Kruszyw z Recyklingu - 16-070 Choroszcz ul. Kruszewska 10 - 100,00 ------ 100,00 - (I miejsce)
2. - 1 - ZBK TRAS Roboty Drogowe Hryniewicze 66 gm. Juchnowiec Kościelny - 15-378 Białystok - 95,50 -------- 95,50 - (II miejsce)

Umowę należy podpisać nie później niż 19.04.2014 r.Juchnowiec Kościelny, 28 lutego 2014r.
IGK.271.4.2014
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art.92 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Budowa osadnika popłuczyn na terenie stacji uzdatniania wody w Kleosinie" jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Robót Elektrycznych i Budowlanych "MIPA" Leon Stankiewicz, 15-545 Białystok, ul. Ciołkowskiego 24; cena oferty brutto - 129 684,36 PLN; okres gwarancji i rękojmi - 3 lata.
szczegóły

Juchnowiec Kościelny 27 lutego 2014 r.

IGK.271.5.2014 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie „Remontu świetlicy wiejskiej we wsi Lewickie , jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 10, firmy „BUDTAR” 15-822 Białystok ul. Wiązowa 1A
Oferowana cena (brutto) - 316 740,22 zł,
Gwarancja - 5 lat.
Najkorzystniejszą ofertę wybrano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”

Lp. - Nr oferty - Nazwa i adres oferenta - Kryteria: cena90% - Kryteria: gwarancja10% - Razem
1. - 10 - BUDTAR 15-822 B-stok ul. Wiązowa 1A - 90,00 - 10, - 100,00 (I miejsce)
2. - 2 - BAR-BUD 15-555 B-stok ul. Dojlidy Fabryczne 1 - 87,11 - 10, - 97,11 II miejsce
3. - 8 - WIGA 15-516 B-stok ul. Ciołkowskiego 167 - 87,44 - 8, - 95,44 III miejsce
4. - 5 - REMONTDOM s.c. 150717 B-stok ul. Reymonta 1A - 88,94 - 6,34 - 95,28 IV miejsce
5. - 7 - R.M. BUDOWNICTWO 16-001 Kleosin Ignatki 40/1 - 84,34 - 10, - 94,34 V miejsce
6. - 19 - URB K. Chrzanowski 15-307 B-stok ul. Wesoła 27 - 82,32 - 10, - 92,32 VI miejsce
7. - 15 - PPHU BUDOPAR 15-437 B-stok ul. Białówny 5 - 75,77 - 10, - 85,77 VII miejsce
8. - 9 - BAZ-BUD 15-554 B-stok ul. Stokrotki 37 - 75,42 - 10, - 85,42 VIII miejsce
9. - 23 - GRASKO s.c. 15-337 B-stok ul. Pułaskiego 17 lok. U3 - 74,48 - 10, - 84,48 IX miejsce
10. - 11 - ACC. ELEKTRYK 18-106 Turośń Kościelna ul. Białostocka 32 - 73,69 - 10, - 83,69 X miejsce
11. - 17 - MODERN-REM 15-701 B-stok ul. Kolejowa 12C - 73,65 - 10, - 83,65 XI miejsce
12. - 18 - ZRB DANWIK 15-794 B-stok ul. Gajowa 30 lok. 17 - 73,39 - 10, - 83,39 XII miejsce
13. - 13 - PHP GATA 15-157 B-stok ul. Rycerska 107 - 72,68 - 10, - 82,68 XIII miejsce
14. - 12 - Zakład Budowlany W. Kozłowski 15-199 B-stok ul. Włościańska 105 - 75,30 - 6, - 81,30 XIV miejsce
15. - 21 - PBH JANTAR 15-342 B-stok ul. Zapiecek 28 - 74,97 - 6, - 80,97 XV miejsce
16. - 6 - FRM Krzysztof Frąckowiak 16-001 Kleosin ul. Kraszewskiego 8/28 - 72,45 - 6, - 78,45 XVI miejsce
17. - 20 - TERMODOM 15-840 B-stok ul. Narewska 7B lok. 47 - 66,11 - 10, - 76,11 XVII miejsce
18. - 22 - ZRB „DU-ALL” 16-050 Michałowo ul. Polna 14; - 69,84 - 6 - 75,84 XVIII miejs.
19. - 16 - WIST 15-399 B-stok ul. Handlowa 7; - 65,08 - 10, - 75,08 XIX miejsce
20. - 14 - AKSUS 15-806 B-stok ul. Dziesięciny 41 - 64,46 - 6, - 70,46 XX miejsce
21. - 4 -M. Drożęcki 18-300 Zambrów Konopki Jabłoń 9 - 57,02 - 8, - 65,02 XXI miejsce
22. - 1 - ZUPiH J.S. Górliński 06-800 Maków Maz. ul. Moniuszki 85; - 49,12 - 10, - 59,12 XXII miejsce
23. - 3 - ZIB Grzegorz Ozorowski 15-157 B-stok ul. Janosika 16 - 47,87 - 6, - 53,87

Umowa może być zawarta w czasie nie dłuższym niż termin związania ofertą.


Juchnowiec Kościelny dnia 14 lutego 2014r.

IGK.271.2.2014

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Juchnowiec Kościelny informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na świadczenie usług wyceny nieruchomości na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny w 2014 roku, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 5, Bogdan Ratasiewicz, ul. Częstochowska 16 lok. U1, 15-459 Białystok
- oferowana cena brutto za całość zamówienia- 105 115,80 zł
Najkorzystniejszą ofertę wybrano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” 

Lp. - Nr oferty - Nazwa i adres oferenta - Kryteria:oferowana cena brutto 100% - Razem
1. - 1 - RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, NADZORY INWESTYCJI Jan Makal, ul. Ciepła 12 m. 2, 15-472 Białystok - 63,69 - 63,69(V miejsce)
2. - 2 - Wycena Nieruchomości Wiesława Katarzyna Figurska – Sitarska, 00-201 Warszawa, ul. Gen. Wł. Andersa 12 lok. 4 - 81,36 - 81,36(II miejsce)
3. - 3 - Biuro Obsługi Nieruchomości GEOTAKSACJA Piotr Gierasimiuk, 15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 5 l. 308A. - 66,36 - 66,36(IV miejsce)
4. - 4 - „WIZAN” Biuro wyceny i zarządzania nieruchomościami Włodzimierz Jakoniuk , ul. Legionowa 14/16 lok. 108, 15-099 Białystok - 80,64 - 80,64(III miejsce)
5. - 5 - Bogdan Ratasiewicz, 15-459 Białystok, ul. Częstochowska 16 l. U1 - 100 - 100(I miejsce)
Umowa może być zawarta po 14.02.2014r. lecz nie później niż do końca terminu związania ofertą.


Juchnowiec Kościelny dnia 3 stycznia 2014r.

IGK.271.31.2013

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na „Dostawę paliwa - oleju napędowego do zbiornika o pojemności 5000 litrów w roku 2014”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 1, PetroDom Venna Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Sidorska 61, 21-500 Biała Podlaska.
Oferowana cena 1 m3 oleju napędowego po uwzględnieniu marży lub upustu – 5057,98 zł,
Najkorzystniejszą ofertę wybrano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” 

Lp. - Nr oferty - Nazwa i adres oferenta - Kryteria:cena brutto 100% - Razem
1. - 1 - PetroDom Venna Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Sidorska 61. 21-500 Biała Podlaska - 100, - 100 (I miejsce)
2. - 2 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo - Usługowe „LTL” Spółka z o.o. ul. Składowa 12, 15-399 Białystok - 99,53,- - 99,53 (III miejsce)
3. - 3 - PLUS Spółka jawna Jurkiewicz i Syn ul. Szosa Baranowicka 58, 15-521 Białystok-Zaścianki - 99,84, - 99,84 (II miejsce)
Umowa może być zawarta po 3 stycznia 2014r. lecz nie później niż do końca terminu związania ofertą.Juchnowiec Kościelny, 20 grudnia 2013 r.

IGK.271.30.2013

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2014 roku” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę POCZTA POLSKA S.A. Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego REGION SPRZEDAŻY BIAŁYSTOK ul. Warszawska 10, 15-001 Białystok; cena oferty brutto – 141 383,25 PLN.  
Najkorzystniejszą ofertę wybrano zgodnie z art. 91 ust.1 na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto była to jedyna złożona oferta.

Nr oferty - Nazwa i adres Wykonawcy - Kryterium cena - Łączna punktacja
1. - POCZTA POLSKA S.A. Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego REGION SPRZEDAŻY BIAŁYSTOK ul. Warszawska 10, 15-001 Białystok - 100 - 100

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta nie później niż do końca terminu związania ofertą.Juchnowiec Kościelny 6 grudzień 2013

IGK.271.29.2013

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 PGE Obrót S.A Oddział z siedzibą w Białymstoku ul. Świętojańska 12, 15-082 Białystok
Oferowana cena (brutto) – 324 220,20 zł


Najkorzystniejszą ofertę wybrano zgodnie z art. 91ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”

Lp. - Nr oferty - Nazwa i adres oferenta - Kryteria:cena 100% - Razem
1. - 1 - ECORGIA Sp. z o.o. ul. Zabłocie 23, 30-701 Kraków - 96,87, - 96,87,(II miejsce)
2 - 2 - PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Białymstoku ul. Świętojańska 12, 15-082 Białystok - 100, -100,-(I miejsce)
3. - 3 - PKP Energetyka S.A. Pion Sprzedaży Wschodni Region Sprzedaży ul. Hetmańska 103, 15-727 Białystok - 96,87, ­ 96,87,(II miejsce)

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zastosowano art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Oferta Nr 2 firmy składa się z dwóch wersji: jednostkowej ceny za taryfę dzienną i za taryfę nocną oraz globalnej ceny obliczonej według wskazanego przez Gminę Juchnowiec Kościelny zapotrzebowania. Popełniono błąd rachunkowy w tej drugiej wersji wskazanej ceny.

Umowa może być zawarta po 6 grudnia 2013r. lecz nie później niż do końca terminu związania ofertą.


Juchnowiec  Kościelny  dnia  22 października 2013r.

IGK.271.27.2013

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę  Nr 1, AG IT PROJECT S.C. Osowno 23, 21-345 Borki
- cena brutto 75 375, 63 zł
Najkorzystniejszą ofertę wybrano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” 

Lp. - Nr oferty - Nazwa i adres oferenta - Kryteria: cena brutto 100% - Razem
1. - 1 - AG IT PROJECT S. C. Osowno 23, 21-345 Borki - 100 - 100 - (I miejsce)

Umowa może być zawarta po 22 października 2013r. lecz nie później niż do końca terminu związania ofertą.Juchnowiec  Kościelny  dnia  17 października 2013r.

IGK.271.26.2013

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na „Dostawę oleju opałowego na lata 2013-2014 do kotłowni olejowych budynków gminnych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 1, Petrodom Venna Sp z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Sidorska 61, 21-500 Biała Podlaska
- cena brutto 1 litra oleju opałowego (wraz z podatkiem VAT) : 3,59 zł
Najkorzystniejszą ofertę wybrano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” 

Lp. - Nr oferty - Nazwa i adres oferenta - Kryteria:cena brutto 100% - Razem
1. - 1 - Petrodom Venna Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Sidorska 61, 21-500 Biała Podlaska - 100 - 100 (I miejsce)
2. - 2 - „PLUS” Spółka Jawna Jurkiewicz i Syn, 15-521 Białystok- Zaścianki ul. Szosa Baranowicka 58 - 98,36 - 98,36 (II miejsce)
Umowa może być zawarta po 17 października 2013r. lecz nie później niż do końca terminu związania ofertą.Juchnowiec Kościelny 14 października 2013 r.

IGK.271.25.2013 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu ulic Miłej i Jaworowej w Olmontach jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1, firmy BK TRAS ROBOTY DROGOWE BORSUKIEWICZ S.J 15-378 Białystok Hryniewicze 66
Oferowana cena (brutto) - 315 268,05 zł,
Gwarancja - 3 lata.

Najkorzystniejszą ofertę wybrano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”

Lp. - Nr oferty - Nazwa i adres oferenta - Kryteria: cena90% - Kryteria: gwarancja10%  -Razem
1. - 1 - BK TRAS 15-378 B-stok Hryniewicze 66 - 90,00 - 10, - 100,00 (I miejsce)

Umowa może być zawarta w czasie nie krótszym niż 1 dzień oraz nie dłuższym niż termin związania ofertą.  


Juchnowiec Kościelny dnia 06 sierpnia 2013 r.

IGK.271.23.2013

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Juchnowiec Kościelny informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na „Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej na odcinku Zajączki - Wojszki”” , jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 2 Przedsiębiorstwo Handlowe „RABA” Leszek Radzaj, Roman Grzegorz Bartoszewicz Spółka Jawna, ul. Kolejowa 10, 16-420 Raczki
- Oferowana cena (brutto) – 317 280,90 zł
- Gwarancja – 3 lat
Najkorzystniejszą ofertę wybrano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” 

Lp - Nr oferty - Nazwa i adres oferenta - Kryteria:cena brutto 95% - Kryteria:gwarancja5% - Razem
1. - 1 - „STANBUD” Stanisław Koc, ul. Litewska 16, 17-312 Drohiczyn - 70,23, - 2,85, - 73,08 - ( III miejsce)
2. - 2 - Przedsiębiorstwo Handlowe „RABA” Leszek Radzaj, Roman Grzegorz Bartoszewicz spółka Jawna, ul. Kolejowa 10, 16-420 Raczki - 95, - 2,14, - 97,14, - ( I miejsce)
3. - 3 - Przedsiębiorstwo KREKOM Sp. cywilna ul. Mikołaja Reja 14, 15-641 Białystok - 76,14, - 3,57, - 79,71, - ( II miejsce)
4. - 4 - P.P.U.H. „BUDAMEX” M. Mironowicz, A. Turowski Spółka Jawna ul. Puchatka 11, 15-505 Białystok - 67,99, - 5, - 72,99, - ( IV miejsce)
5. - 5 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja, ul. Fabryczna 9, 18-400 Łomża - 60,30, - 3,57, - 63,87, - ( V miejsce)
Umowa może być zawarta po 06.08.2013r. lecz nie później niż do końca terminu związania ofertąJuchnowiec Kościelny, 25 lipca 2013 r.

IGK.271.22.2013

O G Ł O S Z E N I E 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zaprojektowanie i wykonanie świetlicy wiejskiej na części działki o nr ew. geod. 241/3 w miejscowości Horodniany wraz infrastrukturą techniczną, zjazdu z drogi powiatowej o nr 1549 B, ponieważ w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Juchnowiec Kościelny dnia 23 lipca 2013 r.

IGK.271.24.2013

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Juchnowiec Kościelny informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na „Usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz pojazdów mechanicznych Gminy Juchnowiec Kościelny wraz z jednostkami organizacyjnymi”, - CZĘŚĆ III: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Juchnowiec Kościelny, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 5 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział Białystok, ul. Warszawska 34, 15-062 Białystok.
- Oferowana cena (brutto) – 4 770,00 PLN
Najkorzystniejszą ofertę wybrano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” 

Lp - Nr oferty - Nazwa i adres oferenta - Kryteria:cena brutto80% - Razem
1. - 1 - Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Płocku ul. Miodowa 1, 09-400 Płock - 38, - 38( II miejsce)
2. - 2 - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Białymstoku ul. Warszawska 6, 15-950 Białystok - 25, - 25( III miejsce)
3. - 3 - InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział Białystok, ul. Warszawska 34, 15-062 Białystok - 100, - 100( I miejsce)
Umowa może być zawarta po 23.07.2013r. lecz nie później niż do końca terminu związania ofertąJuchnowiec Kościelny dnia 23 lipca 2013 r.

IGK.271.24.2013

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Juchnowiec Kościelny informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na „usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz pojazdów mechanicznych Gminy Juchnowiec Kościelny wraz z jednostkami organizacyjnymi”, - CZĘŚĆ II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 4 Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Oddział Regionalny w Warszawie, Pion Klienta Korporacyjnego, Zespół Sprzedaży Korporacyjnej, ul. Suraska 3A, 15-950 Białystok.
- Oferowana cena (brutto) – 33 186,00 PLN
Najkorzystniejszą ofertę wybrano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” 

Lp - Nr oferty - Nazwa i adres oferenta - Kryteria:cena brutto 100% - Razem
1. - 1 - UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132 Przedstawiciel w Warszawie ul. Komorska 29/33, 04-161 Warszawa. - 84, - 84( III miejsce)
2. - 2 - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Białymstoku ul. Warszawska 6, 15-950 Białystok - 92, - 92( II miejsce)
3. - 3 - Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Oddział Regionalny w Warszawie, Pion Klienta Korporacyjnego, Zespół Sprzedaży Korporacyjnej, ul. Suraska 3A, 15-950 Białystok - 100, - 100( I miejsce)
4. - 4 - InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział Białystok, ul. Warszawska 34, 15-062 Białystok - 70, - 70( IV miejsce)

Umowa może być zawarta po 23.07.2013r. lecz nie później niż do końca terminu związania ofertąJuchnowiec Kościelny dnia 23 lipca 2013 r.

IGK.271.24.2013

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Juchnowiec Kościelny informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na „usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz pojazdów mechanicznych Gminy Juchnowiec Kościelny wraz z jednostkami organizacyjnymi”, - CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Juchnowiec Kościelny wraz z jednostkami organizacyjnymi, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 5 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddzia


Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media