Wersja do drukuWładze Gminy
Władze Gminy
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny - mgr Krzysztof Marcinowicz
Zastępca Wójta- mgr inż. Mirosława Jaroszuk
Sekretarz Gminy - mgr inż. Teresa Rudzik
Skarbnik Gminy - mgr Anna Jakuć

Radni Rady Gminy (kadencja lata 2018 -2023)
BOROWSKI MAREK (marcus_bor@op.pl)
DOMASZUK JAN ZDZISŁAW (zdzislawdomaszuk@wp.pl)
GILEWSKA MARZENA (marzena.gilewska@op.pl)
GRADKOWSKI PAWEŁ (pawel.gradkowski@wp.pl)
JABŁOŃSKA BOŻENA (b.jablonska19@wp.pl)
JANUSZEWSKA JOANNA (joasia.januszewska@gmail.com)
JUŹWIK MAREK (juzek181@wp.pl)
KOZŁOWSKI STEFAN LEON (seweryna@wp.pl)
ŁAPIŃSKI MARIUSZ (soltyssenior@gmail.com)
MALISZEWSKA BOŻENA (maliszewskabozena@wp.pl)
NIEWIŃSKI MAREK (mniewinski@me.com)
SZCZUKA KRZYSZTOF (ulaszcz@onet.eu)
SZYMAŃSKI ROBERT (robert.lewickie@gmail.com)
ZACZENIUK GRZEGORZ (grzegorz.zaczeniuk@gmail.com)
ZAWADZKI MARCIN (maniura@interia.eu)

Przewodniczący Rady Gminy - JOANNA JANUSZEWSKA

Komisje Rady Gminy
1. Komisja Rewizyjna
Marcin ZAWADZKI - przewodniczący komisji
Marek BOROWSKI
Bożena MALISZEWSKA
Marek NIEWIŃSKI
Krzysztof  SZCZUKA
Robert SZYMAŃSKI

2. Komisja Rolnictwa i Finansów
Marek JUŹWIK - przewodniczący komisji
Paweł GRADKOWSKI
Bożena JABŁOŃSKA
Stefan Leon KOZŁOWSKI
Mariusz ŁAPIŃSKI
Robert SZYMAŃSKI

3. Komisja Samorządowa
Krzysztof SZCZUKA - przewodniczący komisji
Jan Zdzisław DOMASZUK
Marzena GILEWSKA
Paweł GRADKOWSKI
Mariusz ŁAPIŃSKI
Bożena MALISZEWSKA

4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Stefan Leon KOZŁOWSKI - przewodniczący komisji
Jan Zdzisław DOMASZUK
Marek JUŹWIK
Marek NIEWIŃSKI
Grzegorz ZACZENIUK
Marcin ZAWADZKI


Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media