Wersja do drukuAktualności - Nowy system gospodarowania odpadami
INFORMACJA

Rolnicy z Gminy Juchnowiec Kościelny mogą bezpłatnie przekazywać odpady rolnicze (tj. folię oraz sznurek) firmie Hermes Recycling Sp. z o.o. Barszczówka 37 w miejscowości Turośń Kościelna.INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny, w terminie 18-29.11.2019 r., rozpocznie się objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych, „elektrośmieci”, zużytych opon, tekstyliów w terminie zgodnym z harmonogramem załączonym poniżej. Zbiórka rozpoczyna się od godziny 6:00 rano. Odpady wystawione po przejeździe samochodu nie zostaną zabrane.

Wystawiamy: stare meble, szafy, szafki kuchenne, wersalki, fotele, krzesła, elementy wyposażenia mieszkania, takie jak materace czy dywany itp. oraz kompletny, nierozebrany sprzęt, który ze względu na charakter zbiórki, przeznaczony ma być do recyklingu (zużyty, zepsuty, przeznaczony do wyrzucenia sprzęt elektryczny, elektroniczny np. telewizory, komputery, lodówki, suszarki, telefony itp.), zużyte opony od samochodów osobowych (w ilości wskazującej na pochodzenie z gospodarstwa domowego), tekstylia, ubrania, materiały, rowery. Przedmioty codziennego użytku, jak każdy z nas ma w domu, np. suszarki na pranie czy deski do prasowania.

Nie wystawiamy: odpadów niebezpiecznych tj.: akumulatorów, baterii, farb, leków, strzykawek, wyrobów azbestowych, a także lamp oświetleniowych, styropianu, wełny mineralnej, odpadów poremontowych, gruzu, papy, worków po nawozach, okien, drzwi, opakowań po chemikaliach, olejach czy truciznach, ziemi, ceramiki (terakoty, glazury i innych płytek ceramicznych), elementów armatury, desek, kartonów, paneli ściennych i podłogowych, rur, kabli, wykładziny, butelek typu PET, szkła butelkowego i opakowaniowego, wanien, muszli klozetowych i pozostałych elementów należących do ceramiki łazienkowej.

W związku z powyższym prosimy o dokładne sprawdzenie daty zbiórki oraz dostosowanie wystawianych przedmiotów do ww. informacji.

Terminarz odbioru


Konkurs “Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady”

więcej
INFORMACJA
Uprzejmie informujemy, że w latach 2019 – 2020, przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny w dalszym ciągu będzie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Hajnówce.
Z uwagi na wzrost cen ww. usługi, od 1 stycznia 2019 r., zmianie ulegają miesięczne stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie z poniższą tabelą.
Informacja o opłatach - odpady
INFORMACJA
Odbiór odpadów wielkogabarytowych, elektrośmieci, zużytych opon od aut osobowych i tekstyliów odbędzie się zgodnie z poniższym harmonogramem
Harmonogram

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, "elektrośmieci", zużytych opon od aut osobowych i tekstyliów
więcej informacji
SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI
Od 1.03.2018 r. do 31.12.2018 r. odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny odbierać będzie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. Łowcza 4.
W razie uwag lub konieczności zasięgnięcia informacji proszę kontaktować się pod nr tel. 85 682 23 57 wew. 26, 607 587 196 (PUK Sp. z o. o.) lub 85 719 50 60 (Urząd Gminy – kwestie odbioru odpadów) lub 85 713 28 91 (Urząd Gminy – kwestie płatności) lub 85 744 38 22 (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych).

Z uwagi na nowelizację przepisów od dnia 1 stycznia 2018 r. zmienia się sposób gromadzenia odpadów tj.:
- odpady komunalne zmieszane (pozostałe) – zbierane w pojemniku;
- odpady posegregowane zbierane w workach (nieruchomości zamieszkałe – zabudowa jednorodzinna) / pojemnikach (nieruchomości niezamieszkałe i zamieszkałe – zabudowa wielorodzinna):
SZKŁO (worek/pojemnik zielony)
PAPIER (worek/pojemnik niebieski)
TWORZYWA SZTUCZNE + OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE + METALE (worek/pojemnik żółty)
ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM BIODOPADÓW (W TYM TEŻ ODPADY ZIELONE) (worek/pojemnik brązowy).


TERMINARZ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W OKRESIE MARZEC – GRUDZIEŃ 2018 ROKU
– NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA
– NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE ZABUDOWA MIESZKANIOWA WIELORODZINNA
– NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE (CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU CO TYDZIEŃ)
– NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE (CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU RAZ NA 2 TYGODNIE)
– NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWESzanowni mieszkańcy,
Z uwagi na Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów /t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 19/ od dnia 1 stycznia 2018 r. zmienia się system gospodarki odpadami na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.

Sposób gromadzenia odpadów.:
- odpady komunalne zmieszane (pozostałe) – zbierane w pojemniku;
- odpady posegregowane zbierane w workach (nieruchomości zamieszkałe) / pojemnikach (nieruchomości niezamieszkałe):
SZKŁO (worek/pojemnik zielony)
PAPIER (worek/pojemnik niebieski)
TWORZYWA SZTUCZNE + OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE + METALE (worek/pojemnik żółty)
ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM BIODOPADÓW (W TYM TEŻ ODPADY ZIELONE) (worek/pojemnik brązowy).
Szczegóły w załączeniu
INFORMACJA


Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, “elektrośmieci”, zużytych opon od aut osobowych i tekstyliów – listopad 2017 r.

więcej informacji
INFORMACJA


Zgodnie z polskim prawem, użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do zwrotu opakowań po tych produktach, punkty sprzedaży - do ich przyjęcia, a producenci i importerzy – do zorganizowania systemu zbierania i zagospodarowania opakowań. Aby wyjść naprzeciw tym wymogom prawnym, w 2004 roku Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) zorganizowało i do dziś nadzoruje System Zbiórki Opakowań. Więcej informacji o Systemie PSOR oraz o kampanii znajduje się na stronie internetowej www.systempsor.pl.
Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom rolników, którzy potrzebują dowodu na to, że zwrócili odpady do punktu sprzedaży, a tym samym wywiązali się z obowiązków wskazanych w art. 43 ust. 2 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin przygotowało formularz zwrotu/przyjęcia takich odpadów, które są zbierane w ramach systemu PSOR. Dzięki temu rolnik zdający odpady do sklepu zrzeszonego w Systemie PSOR będzie dysponował potwierdzeniem, że postąpił z opakowaniem po środkach ochrony roślin zgodnie z przepisami. Taką kartę rolnik będzie mógł przedstawić przedstawicielowi oddziału regionalnego ARiMR podczas kontroli.

Wzór Karty zwrotu odpadu dla rolnika i dla podmiotu przyjmującego odpad


INFORMACJA


Uprzejmie informujemy, że na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny rozpoczęła się objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych, „elektrośmieci”, zużytych opon, tekstyliów w terminie zgodnym z harmonogramem załączonym poniżej. Zbiórka rozpoczyna się od godziny 6:00 rano. Odpady wystawione po przejeździe samochodu nie zostaną zabrane.

Wystawiamy: stare meble, wersalki, fotele, dywany itp. oraz kompletny, nierozebrany sprzęt, który ze względu na charakter zbiórki, przeznaczony ma być do recyklingu (zużyty, zepsuty, przeznaczony do wyrzucenia sprzęt elektryczny, elektroniczny np. telewizory, komputery, lodówki, suszarki, telefony itp.), zużyte opony od samochodów osobowych (w ilości wskazującej na pochodzenie z gospodarstwa domowego), tekstylia, ubrania, materiały, rowery.

Nie wystawiamy: odpadów niebezpiecznych tj.: akumulatorów, baterii, farb, leków, strzykawek, wyrobów azbestowych, a także lamp oświetleniowych, styropianu, wełny mineralnej, odpadów poremontowych, gruzu, papy, worków po nawozach, okien, drzwi, opakowań po chemikaliach, olejach czy truciznach.

W związku z powyższym prosimy o dokładne sprawdzenie daty zbiórki oraz dostosowanie się do ww. informacji.

HARMONOGRAM

INFORMACJAINFORMACJAINFORMACJA


Uprzejmie informujemy, że z uwagi na Święto Bożego Ciała w dniu 04.06.2015 r. (czwartek), następuje zmiana terminu odbioru odpadów zmieszanych: Olmonty, Izabelin oraz zmieszanych i segregowanych: Horodniany, Ignatki, Księżyno Kolonia.
Odpady zostaną odebrane w dniu 06.06.2015 r. (sobota).

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że w ramach Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są odpady budowlane i rozbiórkowe, jednakże jak sama nazwa wskazuje powinny to być odpady posegregowane, w tym odrębnie:
- odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
- gruz ceglany
- usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
- drewno
- tworzywa sztuczne
- odpadowa papa
- materiały izolacyjne
- materiały konstrukcyjne zawierające gips.

W związku z powyższym prosimy o zgodne, z ww. katalogiem, segregowanie odpadów budowlanych przed ich odwiezieniem do PSZOK. Ponadto, informujemy, że zmieszane odpady budowlane w PSZOK nie będą przyjmowane.

Ogłoszenie o zbiórce odpadów wielkogabarytowych, “elektorśmieci”, zużytych opon, tekstyliów

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych, “elektorśmieci”, zużytych opon, tekstyliów

UWAGA!!!
WÓJT GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY INFORMUJE, ŻE ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH ZAPLANOWANY NA 7 STYCZNIA 2015 R. W MIEJSCOWOŚCIACH:
 • ŚRÓDLESIE I HRYNIEWICZE, ODBĘDZIE SIĘ 10 STYCZNIA 2015 R.
(DOTYCZY ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I SEGREGOWANYCH)

 • KSIĘŻYNO ODBĘDZIE SIĘ
3 STYCZNIA 2015 R.

(DOTYCZY ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH)


Informacja o zmianie ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Odbiór odpadów wielkogabarytowych, “elektrośmieci”, zużytych opon, tekstyliów

Od dnia 01 lipca 2014 r. na terenie gminy Juchnowiec Kościelny odbierać odpady komunalne będzie CZYŚCIOCH Sp. z o. o. Harmonogram oraz podstawowe informacje o systemie znajdują się w ulotce zamieszczonej poniżej.

ULOTKA – System gospodarowania odpadami od 01 lipca 2014 r. (kliknij, aby pobrać)


TERMINARZ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W ROKU 2014/2015UWAGA!
ZMIANA HARMONOGRAMU WYWOZU ODPADÓW POSEGREGOWANYCH W MIEJSCOWOŚCI OLMONTY, IZABELIN, STANISŁAWOWO, HRYNIEWICZE

Zbiórka odpadów posegregowanych w ww. miejscowościach odbędzie się według nowego harmonogramu, w następujących dniach:
 • 24 października 2013 r.
 • 21 listopada 2013 r.
 • 19 grudnia 2013 r.

UWAGA!
ZMIANA HARMONOGRAMU WYWOZU ODPADÓW POSEGREGOWANYCH W MIEJSCOWOŚCI KSIĘŻYNO I IGNATKI – OSIEDLE

Zbiórka odpadów posegregowanych w miejscowości Księżyno i Ignatki – Osiedle odbędzie się według nowego harmonogramu, w następujących dniach:
 • 16 października 2013 r.
 • 14 listopada 2013 r.
 • 11 grudnia 2013 r.

Od 4 września 2013 r. rusza zbiórka odpadów wielkogabarytowych w Gminie Juchnowiec Kościelny. Szczegóły w załącznikach poniżej.

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych


Szczegółowe informacje dot. gospodarowania odpadami komunalnymi z podziałem na zabudowę jednorodzinną, wielorodzinną oraz przedsiębiorców.
Terminarz odbioru komunalnych odpadów zmieszanych i posegregowanych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny od 01.07.2013 r.

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, iż firma MPO Białystok przedstawiła ofertę na zakup bądź dzierżawę pojemników na odpady komunalne mieszkańcom Gminy Juchnowiec Kościelny szczegóły

Szanowni mieszkańcy!
W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony został przedsiębiorca, który od 01 lipca 2013 r. zajmie się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny. W dniu 14 czerwca br. została podpisana stosowna umowa z MPO Sp. z o. o. w Białymstoku.
Harmonogramy odbioru odpadów, informacje o systemie, zakresie selektywności a także worki na selektywną zbiórkę odpadów zostaną Państwu dostarczone w ostatnim tygodniu czerwca 2013 r.

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny ponownie przypomina o istniejącym obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pomimo upływu ustalonego terminu, zachęca do jak najszybszego złożenia stosownej deklaracji.

W terminie do dnia 31.03.2013 roku każdy właściciel nieruchomości położonej na terenie gminy Juchnowiec Kościelny był zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W odniesieniu do osób, które będąc do tego zobowiązane, nie złożyły deklaracji, będą wszczynane postępowania administracyjne w sprawie określenia, w drodze decyzji, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto brak zapłaty opłaty niesie za sobą konieczność wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec właściciela nieruchomości.
Wobec osób, które będą uporczywie uchylać się od obowiązku złożenia deklaracji, będzie wszczynane postępowanie, w wyniku którego może być nałożona wysoka kara grzywny do 720 stawek dziennych, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 10 września 1999 r. kodeks karny skarbowy.
Mając powyższe na uwadze, Urząd Gminy zachęca do jak najszybszego złożenia stosownej deklaracji do 26 kwietnia br. Pozwoli to uniknąć wyżej wskazanych problemów i ich konsekwencji.


Miesięczna opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów dla nieruchomości wynosi:
Drogi przedsiębiorco!
Do dnia 31 marca 2013 r. jesteś zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Możesz ją pobrać w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny, u Sołtysa lub poniżej. W przypadku niezłożenia deklaracji Wójt Gminy w drodze decyzji samodzielnie określi opłatę jaką powinieneś ponosić. Opłaty ponoszone przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (usługi, przemysł, tereny rekreacyjne, obiekty użytku publicznego itp.) zróżnicowane są w zależności od sposobu zbierania odpadów i ilości ich wytwarzania.

Ponadto należy:
1.
Wypowiedzieć umowy na odbiór odpadów komunalnych, tak aby przestała obowiązywać z dniem 1 lipca 2013 r.
2. Wyposażyć nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów. Minimalna wielkość pojemnika wynosi 60 l.

Segregacja odpadów będzie obejmować:
- pojemnik NIEBIESKI - papier i tektura,
- pojemnik ZIELONY – szkło białe i kolorowe, opakowania szklane
- pojemnik ŻÓŁTY – tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe
- pojemnik na odpady min. 60 l – pozostałe frakcje


Drogi mieszkańcu!
Do dnia 31 marca 2013 r. jesteś zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Możesz ją pobrać w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny lub poniżej. W przypadku niezłożenia deklaracji Wójt Gminy w drodze decyzji samodzielnie określi opłatę jaką powinieneś ponosić. Opłaty ponoszone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych (domy jednorodzinne i wielorodzinne) zróżnicowane są w zależności od sposobu zbierania odpadów.

Ponadto pamiętaj o:
 • konieczności wypowiedzenia umowy na odbiór odpadów komunalnych
 • wyposażeniu nieruchomości w pojemnik na odpady o pojemności min. 110 l.

CO ZROBIĆ ABY PRZYSTĄPIĆ DO NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI BEZ PROBLEMÓW?

Obowiązki mieszkańców w pigułce

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, JAK I NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY ZOBOWIĄZANI SĄ DO:
1. Złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 31 marca 2013 r. Deklaracje dostępne są w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny oraz poniżej. W przypadku niezłożenia deklaracji gmina w drodze decyzji samodzielnie określi opłatę jaką powinien ponosić właściciel nieruchomości.
2. Wypowiedzenia umowy na odbiór odpadów komunalnych, tak aby przestała obowiązywać z dniem 1 lipca 2013 r.
3. Podjęcia decyzji o segregacji odpadów – SEGREGACJA SIĘ OPŁACA! Miesięczna opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów dla nieruchomości:
 • zamieszkałych wynosi:
  • 20 zł od gospodarstwa domowego w systemie selektywnej zbiórki odpadów,
  • 34 zł od gospodarstwa domowego w systemie zmieszanym.
 • niezamieszkałych, na których powstają odpady: (pierwsza kwota dotyczy systemu zmieszanego, druga selektywnego):


4. Wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów. Minimalna wielkość pojemnika dla nieruchomości:
 • zamieszkałych wynosi: 110 l.
 • niezamieszkałych, na których powstają odpady wynosi 60 l. 
Uwaga!
W sytuacji, kiedy dana nieruchomość obejmuje budynki wielolokalowe, w tym bloki mieszkalne, obowiązki właściciela przejmie zarząd nieruchomością wspólną.
Mieszkańcy bloków wielorodzinnych i użytkownicy lokali usługowych w budynku wielolokalowym nie składają deklaracji do Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, czynią to za nich zarządcy nieruchomości!!!
Co nas czeka w związku ze zmianą systemu gospodarki odpadami komunalnymi?

 • od 1 lipca 2013 roku nie będzie można zawierać samodzielnie umów z firmą zajmującą się wywozem odpadów, bo zajmie się tym gmina,
 • odbiór odpadów nastąpi u wszystkich mieszkańców gminy,
 • odbiór i zbiórka wszelkiego rodzaju „śmieci” będzie wykonywana przez firmę wybraną w przetargu przez gminę,
 • gmina przejmie całkowitą odpowiedzialność za odpady komunalne, a mieszkańcy będą jedynie zobowiązani do uiszczania „opłaty śmieciowej” na rzecz gminy – jej wysokość została podjęta uchwałą NR XXII/263/2012 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności,
 • opłata pokryje koszty tworzenia i utrzymania systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
 • opłata będzie niższa za posegregowane odpady, system segregacji odpadów będzie obejmować:
  • pojemnik NIEBIESKI - papier i tektura,
  • pojemnik ZIELONY – szkło białe i kolorowe, opakowania szklane
  • pojemnik ŻÓŁTY – tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe
  • pojemnik na odpady min. 110 l – pozostałe frakcje
 • powstaną dostępne dla wszystkich mieszkańców punkty selektywnego zbierania odpadów - gmina poinformuje o ich lokalizacji, godzinach działania oraz jakie odpady można przynieść.


Odbiór odpadów posegregowanych w okresie luty - czerwiec 2013 r. prowadzić będzie firma MPO Sp. z o.o., ul. 27 Lipca 62, 15-950 Białystok szczegóły

Kolejne informacje z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
Rada Gminy Juchnowiec Kościelny zadecydowała, iż nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Juchnowiec Kościelny zacznie funkcjonować od 1 lipca 2013 roku. Od tego momentu gmina, a nie przedsiębiorstwa, zacznie pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości. W zamian zostanie zapewnione świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Nowy system będzie obejmował zarówno posesje zamieszkałe, jak i niezamieszkałe, czyli np.: tereny usługowe, przemysłowe, rekreacyjne itp.
Dnia 14 grudnia 2012 r. na Sesji Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, Radni podjęli:
1. uchwałę Nr XXI/252/2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny (podstawa prawna: art. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach);
2. uchwałę Nr XXI/253/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów ( podstawa prawna: art. 6 r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
Uchwała precyzuje jakie rodzaje odpadów będą odbierane od właścicieli nieruchomości oraz sposoby ich odbioru w zamian za uiszczoną opłatę.
3. uchwałę Nr XXI/254/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny (podstawa prawna: art. 6 l ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
Na podstawie tej uchwały ustalono obowiązek wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz na kwartał bez wezwania w terminie do 10 każdego pierwszego miesiąca kwartału z góry. Opłata może być wnoszona na konto Urzędu Gminy, poczty lub przelewu elektronicznego.
Dnia 28 grudnia 2012 r. na Sesji Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, Radni podjęli:
1. uchwałę Nr XXII/263/2012 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności (podstawa prawna: art. 6 k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach);
Zgodnie z w/w uchwałą ustalona została metoda naliczania opłaty a gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.
Stawka opłaty wynosi:
 34 zł miesięcznie jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny (odpady zmieszane);
 20 zł/miesięcznie jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny (odpady posegregowane).
W odniesieniu do nieruchomości niezamieszkałych (np. przedsiębiorcy, biura, szkoły), na terenie których powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami będzie stanowiła iloczyn liczby pojemników z odpadami, powstałymi na danej nieruchomości i stawką opłaty za pojemnik ustalonej uchwałą Rady Gminy.
Stawka za pojemnik jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny (odpady zmieszane):
a) 60 l. – 240 l. – 25 zł.;
b) 660 l. – 1100 l. – 80 zł.;
c) KP 5 m3 – 420 zł.;
d) KP 7 m3 – 600 zł.
Stawka za pojemnik jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny (odpady posegregowane):
a) 60 l. – 240 l. – 15 zł.;
b) 660 l. – 1100 l. – 48 zł.;
c) KP 5 m3 – 252 zł.;
d) KP 7 m3 – 360 zł.
W celu indywidualnego ustalenia wysokości opłat każdy z właścicieli nieruchomości będzie zobowiązany do złożenia deklaracji, o której mowa w kolejnej uchwale.
2. uchwałę Nr XXII/264/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny (podstawa prawna: art. 6 n ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach);
Uchwała zawiera wzór deklaracji, termin do złożenia pierwszej deklaracji – do 31 marca 2013 roku oraz miejsce jej złożenia – Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny.

Pełne teksty podjętych uchwał znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny w zakładce „Nowy system gospodarowania odpadami”.

Jednocześnie informujemy, że:
 do 1 lipca 2013 roku system zagospodarowania odpadów komunalnych będzie funkcjonował na obecnych zasadach.
 Po 1 lipca 2013 roku właściciel nieruchomości zobowiązany będzie m.in. do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące zbieraniu odpadów komunalnych. Zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych odbywa się zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku;
 Właściciele nieruchomości objęci nowym systemem gospodarowania odpadami, powinni wypowiedzieć dotychczasowe umowy zawarte z przedsiębiorcami na odbiór odpadów komunalnych.


KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza, że prowadzony jest proces konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.

Celem konsultacji jest zapoznanie się ze stanowiskiem mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Konsultacje będą prowadzone do 29 listopada 2012 r. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy Gminy Juchnowiec Kościelny.

Opinie i uwagi do projektu uchwały należy składać pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10 lub drogą elektroniczną na adres e-maila sekretariat@juchnowiec.gmina.pl w tytule wpisując „Konsultacje społeczne”.

W związku z powyższym zapraszam mieszkańców gminy do udziału w tych konsultacjach.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny


Szanowni Państwo

Jak już informowaliśmy, z pierwszym dniem tego roku weszła w życie ustawa, która nałożyła na samorządy lokalne obowiązek gospodarowania wszystkimi odpadami komunalnymi. Nowe obowiązki, które nałożyła na nas ustawa, musimy wdrożyć w życie do 1 lipca 2013 roku.
Zmiany te głównie oznaczają, że:

- właściciele nieruchomości nie będą podpisywać już indywidualnych umów na odbieranie odpadów komunalnych z przedsiębiorstwem, będą natomiast wpłacać do Urzędu Gminy tzw. Opłatę śmieciową, której wysokość i sposób naliczania określi Rada Gminy;
- firma, która odbierze odpady z naszych posesji, wyłaniana będzie w drodze przetargu, który ogłosi Urząd;
- radni będą podejmować decyzję, czy odpady będą odbierane wyłącznie z gospodarstw domowych zamieszkałych czy również od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz na terenie których prowadzona jest działalność, w związku z którą powstają odpady komunalne.

Podstawą naliczenia opłaty będzie deklaracja składana przez właściciela nieruchomości a jej wysokość może być wyliczona w oparciu o:
 Liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
 Ilość wody zużytej wody z danej nieruchomości,
 Powierzchnię lokalu mieszkalnego.

W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, rada gminy może uchwalić jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

Spośród metod wskazanych wyżej gmina musi wybrać jedną. Ponieważ zmiany ustawy dotyczą wszystkich mieszkańców, chcielibyśmy dać państwu możliwość wypowiedzenia się, którą z propozycji ustawodawcy uważacie za najlepszą. Obecnie w Urzędzie Gminy przygotowywana jest baza danych mieszkańców, na podstawie której będziemy mogli dobrze zorganizować cały system zbierania odpadów oraz przygotować przetarg na odbiór i wywóz odpadów z nieruchomości w gminie. Dlatego zwracamy się do zarządców i właścicieli nieruchomości z prośbą o wypełnienie ankiety, opracowanej przez pracowników Urzędu.

Wypełnienie przez Państwo ankiet oraz dostarczenie ich do tut. Urzędu, pomoże nam opracować jak najlepsze rozwiązania nowego systemu.


Ankiety są do pobrania:
 W wersji elektronicznej – poniżej bądź w zakładce „Nowy system gospodarowania odpadami”;
 W wersji papierowej – w Referacie Planowania, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy, ul. Plac Królowej Rodzin 1 lub sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Lipowa 10, od 1 sierpnia 2012r. u sołtysa danej miejscowości.

Ankietę dostarczyć należy do 31 sierpnia br. drogą elektroniczną (m.filkiewicz@juchnowiec.gmina.pl, sekretariat@juchnowiec.gmina.pl), listownie, osobiście do Referatu Planowania, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy, ul. Plac Królowej Rodzin 1 lub sekretariatu Urzędu Gminy, ul. Lipowa 10, do sołtysa danej miejscowości.
Wypełnij ankietę


Szanowni mieszkańcy Gminy Juchnowiec Kościelny!

W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowelizacja ta zakłada istotne zmiany w sektorze gospodarki odpadami komunalnymi powstającymi w gospodarstwach domowych.

Od dnia 1 lipca 2013 roku Nasza Gmina przejmuje władztwo nad odpadami komunalnymi i staje się odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości.

Ustawa ta ma na celu spełnienie wymogów Unii Europejskiej, co do sposobu zagospodarowania odpadów komunalnych. Dotychczas odpady odbierane od właścicieli nieruchomości w większości zawożone były na składowisko, co było najtańszym sposobem ich utylizacji. Jedynie 5 – 7% odpadów stanowiła tzw. selektywna zbiórka oraz odzysk surowców wtórnych na liniach segregacyjnych. Wymogi unijne (tzw. dyrektywa śmieciowa) zakładają wzmocnienie poprzednio prowadzonych działań dotyczących selektywnej zbiórki odpadów, m.in. kontynuowanie selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych i surowców wtórnych oraz dodatkowo zbieranie odpadów biodegradowalnych (odpady podlegające rozkładowi, np. resztki jedzenia).

Wszystkie zebrane odpady komunalne będą musiały zostać poddane odzyskowi w odpowiednich instalacjach wskazanych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, a na składowisko będzie mogła trafić tylko ta pozostałość, której nie da się przerobić. Już w roku 2013 Gmina musi wykazać, iż ogranicza o 50% masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, która przekazywana jest na składowisko. Następnie do końca roku 2020 Gmina zobowiązana jest do wykazania, że zbierane jest selektywnie i przekazywane do recyklingu co najmniej 50% powstających odpadów z papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

W przypadku nie spełnienia przez Gminę powyższych wymagań zostanie na nią nałożona kara pieniężna. Kary te mogą sięgać kilkudziesięciu tysięcy złotych, które Gmina będzie musiała pokryć ze swojego budżetu. Dlatego ważne jest, aby wszyscy mieszkańcy czynnie i prawidłowo uczestniczyli w nowym systemie zbierania odpadów. Od dnia 1 lipca 2013 roku zmienią się zasady zawierania umów i pobierania opłat za odbieranie odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości nie będą zawierać umów z przedsiębiorcą odbierającym odpady tylko będą wnosić opłatę do Gminy, która zapewni odbiór odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwach domowych. Gmina zorganizuje przetarg i wybierze przedsiębiorcę, który będzie odbierał odpady od właścicieli nieruchomości. Opłata za odbieranie odpadów będzie kształtowała się na dwóch poziomach jako opłata podstawowa i opłata obniżona. Opłatą obniżoną będą objęci właściciele nieruchomości, którzy zgodnie z wymogami będą zbierać selektywnie w prawidłowy sposób odpady komunalne. Właściciele nieruchomości nie wywiązujący się z obowiązku prawidłowego zbierania odpadów będą objęci opłatą podstawową. Weryfikacja sposobu zbierania odpadów będzie się odbywać każdorazowo przy odbiorze odpadu. W interesie wszystkich mieszkańców Naszej gminy jest prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami. Pozwoli to nie tylko chronić środowisko ale również oszczędzi Nasze wydatki.

Wszelkie informacje na temat wdrażanego systemu odpadów komunalnych będą pojawiały się na stronie internetowej Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny w zakładce "Nowy System Gospodarowania Odpadami".


Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media