Wersja do drukuWioski tematyczne na podlasiu integracja poprzez działanie
 

WIOSKI TEMATYCZNE NA PODLASIU

INTEGRACJA POPRZEZ DZIAŁANIE


Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z partnerami: Starostwem Powiatowym w Białymstoku i Starostwem Powiatowym w Suwałkach od listopada 2008 do lutego 2009 zaprasza na spotkania upowszechniające ideę wsi tematycznych organizowane w ramach projektu „WIOSKI TEMATYCZNE NA PODLASIU INTEGRACJA POPRZEZ DZIAŁANIE”.


Cel projektu: wsparcie rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych wokół idei wsi tematycznych.


Uczestnicy: przedstawiciele społeczności lokalnych, podmiotów społecznych
i samorządowych, mieszkańcy wsi.


Korzyści:

- Wiedza na temat wsi tematycznych - innowacyjnych pomysłów na społeczną działalność gospodarczą na wsi, w tym możliwości uzupełnienia dochodów z innej działalności niż rolnicza i wykorzystania lokalnych zasobów i umiejętności.

- Wzrost aktywności, mobilności i integracja mieszkańców społeczności lokalnych.

- Rozwój współpracy i dialogu partnerstwa publiczno-społecznego na rzecz mieszkańców wsi.


Spotkania będą organizowane w 14 powiatach województwa podlaskiego.
W listopadzie odbyło się spotkanie w powiecie białostockim i monieckim, w grudniu – w suwalskim, łomżyńskim, bielskim i hajnowskim.

Najbliższe spotkania odbędą się w powiatach:

- augustowskim – 15 stycznia 2009 r.

- sejneńskim – 15 stycznia 2009 r.

- siemiatyckim - 20 stycznia 2009 r.

- sokólskim – 21 stycznia 2009 r.

W lutym planowane są spotkania w powiatach wysokomazowieckim, zambrowskim, kolneńskim i grajewskim oraz seminarium: Forum Wioski Tematycznej na Podlasiu. Zainteresowanych uczestnictwem z terenu w/w powiatów zapraszamy do kontaktu z Forum Inicjatyw Rozwojowych tel: 085 654 58 97; e-mail: info@fir.org.pl.


Dzięki finansowemu wsparciu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w spotkaniu jest bezpłatny.


Dodatkowych informacji udziela:

Forum Inicjatyw Rozwojowych

ul. Warszawska 34, lok. 10 (III piętro), Białystok, tel./fax 085 664 21 68 i 085 675 00 17

Wersja .pdf do ściągnięcia

Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media