Wersja do drukuAktywni, zaangażowani, wyedukowani

Nowy Projekt Centrum Kształcenia Ustawicznego  „Aktywni, zaangażowani, wyedukowani” to inicjatywa, dzięki której chcemy pokazać Państwu - mieszkańcom gmin wiejskich i miejsko – wiejskich  regionu podlaskiego, a w szczególności powiatów sejneńskiego i białostockiego, zajmujących się głównie działalnością rolniczą -  korzyści płynących z kształcenia ustawicznego i rozwijania nowych umiejętności zawodowych, przynoszących dodatkowe źródła dochodu.

Kiedy i gdzie będą realizowane główne działania projektu i czy możesz wziąć w nich udział?
Projekt będzie realizowany w okresie 01.10.2008 r. – 31.01.2009 r. a działania kierujemy przede wszystkim do mieszkańców powiatów sejneńskiego i białostockiego województwa podlaskiego, trudniących się działalnością rolniczą i chcących podnieść, uzupełnić lub zmienić swoje kwalifikacje. Jeśli więc Chcesz zmienić swoje życie, zdobyć nowe umiejętności lub szukasz pomysłu jak się rozwinąć – nasz projekt jest dla Ciebie.
Jak będziemy realizować nasz projekt?
Przeprowadzimy kampanię informacyjno – promocyjną, oprócz informacji w mediach przeprowadzimy dwa spotkania informacyjno – promocyjne w Puńsku i Dobrzyniewie Dużym, podczas których przedstawiona zostanie:
- idea kształcenia ustawicznego i korzyści wynikające z udziału w tej formie edukacji
- oferta edukacyjna CKU, jako placówki bezpłatnego kształcenia dorosłych w poszczególnych typach szkół prowadzonych przez nas (gimnazjum, liceum uzupełniające, ogólnokształcące, technika, szkoły policealne dla dorosłych, kursy, szkolenia zawodowe);
  oraz
- spotkanie z 2 ekspertami, którzy przybliżą tajniki pozyskiwania funduszy unijnych na
  działalność pozarolniczą np. agroturystyczną

Jakie szkolenia proponujemy dla uczestników projektu ?
Tematyka warsztatów będzie obejmowała następujące zagadnienia:
- Jak produkować ekologiczną żywność i promować lokalne smaki (warunki uprawy ekologicznej w świetle prawa, certyfikacja, znakowanie produktów, promocja regionalnych produktów)?
- Jak obsługiwać gości (podawanie do stołu, ciekawe sposoby nakryć, układanie serwetek itd)?
- Jak skutecznie komunikować się z klientem i nie tylko (warsztaty z zakresu komunikacji, aktywnego słuchania itd.…)?
- Internet – skutecznym sposobem komunikacji z klientem i nie tylko (zakładanie i korzystanie ze skrzynki mailowej, bezpłatne bazy gospodarstw gościnnych, agroturystycznych, pokoi do wynajęcia etc. Np. www.wczasywpolsce.pl; www.agroturystyka.pl, bazy parków, rezerwatów).
Powyższe szkolenia odbędą się w Białymstoku w siedzibie CKU.
W projekcie także:
- Prezentacja 2 przykładów dobrej praktyki czyli 2 wizyty studyjne po 1 w powiecie białostockim i sejneńskim ( uczestnicy projektu zwiedzą gospodarstwa, które pozyskały środki unijne na działania pozarolnicze np. na agroturystykę, oraz wezmą udział w spotkaniu integracyjnym).


Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media