Wersja do druku"Język angielski i język migowy szansa na lepszą pracę" - uczestnicy

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny zaprasza osoby pracujące w wieku powyżej 45 lat do uczestnictwa w projekcie „Język angielski i język migowy szansą na lepszą pracę”

W ramach projektu będzie realizowany na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny bezpłatny kurs języka angielskiego, języka migowego oraz obsługi komputera.
W zajęciach mogą uczestniczyć osoby pracujące na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innych umów cywilno-prawnych w wieku powyżej 45 lat z wykształceniem co najwyżej średnim, mieszkające na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.
Warunkiem ewentualnego przyjęcia na kurs jest przesłanie wypełnionego kwestionariusza osobowego, który jest dostępny w kancelarii parafialnej, w sekretariacie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny oraz na stronie internetowej urzędu (www.juchnowiec.gmina.pl.).
Kwestionariusze należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny
ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Kościelny
„Język angielski i język migowy szansą na lepszą pracę”.

Kwestionariusze należy składać do dnia 28 kwietnia 2008 r.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wersja .pdf do ściągnięcia

Kalendarz
Cyfrowy Urząd
Dane Adresowe
designed by NP Promotion & powered by G3 Media