http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Informacja dotycząca udziału w projekcie instalacji fotowoltaicznych i/ lub kolektorów słonecznych
Wiadomość dodana przez: tomaszl (2019-11-25 09:32:37)

 
Szanowni Mieszkańcy Gminy Juchnowiec Kościelny

Jeżeli nie prowadzicie działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej w swoich budynkach mieszkalnych, a poszukujecie wsparcia w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej i / lub kolektorów słonecznych, zachęcam do wypełnienia i złożenia wstępnej deklaracji wraz z ankietą (do pobrania w urzędzie gminy i na stronie internetowej).

Miejsce i termin złożenia wstępnej deklaracji wraz z ankietą: - sekretariat Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny – pokój nr 6 lub na adres e-mail: sekretariat@juchnowiec.gmina.pl, do dnia 13 grudnia 2019 roku

Uwaga! Wstępna deklaracja wraz z ankietą powinna być dokładnie wypełniona i podpisana.

Wypełniona wstępna deklaracja wraz z ankietą pozwoli nam uzyskać wiedzę, czy mieszkańcy są zainteresowani tego typu inwestycjami oraz jakiego typu instalacje chcieliby zamontować,
• Jeżeli będzie zainteresowanie ze strony mieszkańców, gmina przygotuje wniosek o dofinansowanie
z środków Unii Europejskiej w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,
• Pozytywny wynik w konkursie Gminy Juchnowiec Kościelny, umożliwi przyznanie mieszkańcom grantów (do 65% kosztów kwalifikowanych) na fotowoltaikę/ kolektory. Warunkiem będzie złożenie w ogłoszonym konkursie przez mieszkańców deklaracji wraz z ankietą i uzyskanie największej ilości punktów.

Ważne! Dofinansowanie mieszkańcom będzie przyznawana w formie tzw. grantu jako refundacja kosztów poniesionych na montaż instalacji fotowoltaikę/ kolektory. Wysokość grantu będzie uzależniona od mocy instalacji fotowoltaicznej lub wyboru odpowiedniego zestawu kolektorów (zależy od liczby osób).

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny
Krzysztof Marcinowicz

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 85 719 66 79 oraz 85 713 28 95.


Ankieta i deklaracja do pobrania
adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=73981