http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Program "Aktywna Tablica"
Wiadomość dodana przez: tomaszl (2019-06-29 08:34:12)

Gmina Juchnowiec Kościelny w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informatyczno- komunikacyjnych - „Aktywna tablica” otrzymała dotację w wysokości 14 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych – 2 szt. monitorów interaktywnych.


Monitory będą służyły uczniom Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kleosinie.

Udzielona dotacja w wysokości 14 000,00 zł stanowi 80% kosztów zakupu monitorów interaktywnych. Wkład własny gminy Juchnowiec Kościelny wyniósł 3 500,00 zł, co stanowi 20% kosztów.


 


adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=73927