http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Strażackie święto w Złotnikach
Wiadomość dodana przez: tomaszl (2019-05-14 08:10:22)

Podniosły przebieg miały uroczystości z okazji Dnia Strażaka i 65-lecia założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotnikach. W niedzielne popołudnie w Złotnikach pojawiły się poczty sztandarowe, strażacy, przedstawiciele duchowieństwa oraz goście – m.in. członek Zarządu Województwa Podlaskiego Marek Malinowski oraz wójt gminy Juchnowiec Kościelny Krzysztof Marcinowicz.

Po modlitwie ekumenicznej pod kaplicą uroczystości przeniosły się przed remizę strażacką. Tam, po złożeniu przez druha Jana Trofimiuka meldunku o rozpoczęciu uroczystości Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, druhowi Andrzejowi Koc nastąpiło wręczenie medali oraz odznaczeń. 

Następnie wysłuchaliśmy przemówień okolicznościowych, odczytany został również list Prezydenta RP Andrzeja Dudy z okazji Dnia Strażaka. Po uroczystościach mogliśmy obejrzeć wystawę fotograficzną zawierającą zdjęcia obrazujące pracę OSP Złotniki. Był także koncert orkiestry z Tykocina.
Ze swej strony gratulujemy OSP Złotniki pięknego jubileuszu i wspaniałej organizacji uroczystości. Wszystkim strażakom składamy natomiast najserdeczniejsze życzenia spokojnej pracy.

adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=73904