http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: OGŁOSZENIE
Wiadomość dodana przez: DorotaK (2019-03-12 15:36:49)

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na 2019 r.w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców sołectw Hermanówka, Ignatki, Ignatki-Osiedle i Kleosin poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych  ogłasza się nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  do komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert
szczegóły....
formularz
Rozstrzygnięcie

 


adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=73874