http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: INFORMACJA
Wiadomość dodana przez: DorotaK (2019-02-27 09:56:52)

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. pt. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Sołectw Hermanówka, Ignatki, Ignatki-Osiedle i Kleosin w zakresie organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych poprzez powierzenie realizacji zadania.
Termin składania ofert - 20.03.2019r.
szczegóły ...


 


adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=73860