http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: KIERUNEK: przedsiębiorczość
Wiadomość dodana przez: tomaszl (2018-12-19 08:42:36)

Towarzystwo Amicus chciałoby poinformować o rozpoczęciu naboru do projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich: „KIERUNEK: przedsiębiorczość”.
Projekt skierowany jest do osób po 30 roku życia, będących bezrobotnymi, poszukującymi pracy lub nieaktywnymi zawodowo oraz jednocześnie znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby starsze po 50 roku życia lub kobiety lub osoby z niepełnosprawnością lub osoby długotrwale bezrobotne lub osoby o niskich kwalifikacjach).

W ramach projektu przyznawane jest bezzwrotne wsparcie finansowe i doradcze na założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Zakładane branże powinny być zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD PK: pkt II.1.: Rozwój przedsiębiorstw na obszarze LGD, w tym w kluczowych domenach wskazuje branże działalności gospodarczej, pożądane i premiowane w LSR takie jak: „zielone miejsca pracy”, usługi turystyczne, rekreacyjne, prozdrowotne, rehabilitacyjne, uzdrowiskowe oraz „silver economy”.
Rekrutacja uczestników trwa od 20.11.2018 do 10.01.2019 r.
Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem Towarzystwa Amicus: www.towarzystwoamicus.pl


adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=73816