http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: DOTACJA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY BUDOWA PRZYŁĄCZY DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Wiadomość dodana przez: tomaszl (2018-09-21 15:26:27)

Od dnia 19 września 2018 r. mieszkańcy gminy mogą starać się o dotację na budowę przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej. Do uzyskania dotacji uprawnione są osoby fizyczne – mieszkańcy gminy, posiadający tytuł prawny, z którego wynika prawo do dysponowania zamieszkałych budynków mieszkalnych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny. Dotacja nie będzie udzielana na nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

W celu uzyskania dotacji należy:

DOTACJA NIE BĘDZIE PRZYZNAWANA NA BUDOWĘ PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ, KTÓRE ZOSTAŁO WYKONANE PRZED POZYTYWNYM ROZPATRZENIEM WNIOSKU I PODPISANIEM UMOWY O UDZIELENIE DOTACJI

ROZLICZENIE DOTACJI MUSI NASTĄPIĆ W ROKU, W KTÓRYM ZOSTAŁ ZŁOŻONY WNIOSEK


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W REGULAMINIE
Pliki do pobrania:

- Wniosek o warunki techniczne
- Wniosek o udzielenie dotacji
- Oświadczenia do wniosku o dotacje
- Regulamin udzielania dotacji celowej
- Wniosek o rozliczenie dotacji celowej


 


adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=73748