http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Program „Aktywna Tablica”
Wiadomość dodana przez: tomaszl (2018-07-04 14:20:39)

Gmina Juchnowiec Kościelny w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informatyczno- komunikacyjnych - „Aktywna tablica” otrzymała dotację w wysokości 28 000 zł na zakup pomocy dydaktycznych – 4 szt. monitorów interaktywnych.


Monitory będą służyły uczniom dwóch szkół z Gminy Juchnowiec Kościelny:
•    Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym –  w wysokości 14 000 zł,
•    Szkoły Podstawowej im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie –  w wysokości 14 000 zł,
Udzielona dotacja w wysokości 28 000 zł stanowi 80% kosztów zakupu monitorów interaktywnych. Wkład własny gminy Juchnowiec Kościelny wyniósł 7 000,00 zł, co stanowi 20% kosztów.adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=73695