http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Uroczyste otwarcie dróg powiatowych
Wiadomość dodana przez: tomaszl (2017-10-02 14:16:51)

W dniu 29 września 2017 roku w gminie Juchnowiec Kościelny odbyło się uroczyste otwarcie dróg powiatowych z udziałem mieszkańców, zaproszonych gości, wykonawców inwestycji, władz powiatowych i gminnych.


Dokonano otwarcia 2 dróg powiatowych, których przebudowa zakończyła się w 2017 r.:

- drogi  Białystok – Juchnowiec Kościelny – Tryczówka – Wojszki - III etapu rozbudowy na  odcinku o długości 3,8 km od skrzyżowania w Juchnowcu Górnym do miejscowości Wólka. Powstała nowa asfaltowa nawierzchnia jezdni, zatoki autobusowe w Wólce. Inwestycja kosztowała prawie 5 mln zł. Gmina Juchnowiec Kościelny wspomogła inwestycję powiatową kwotą w wysokości prawie 1,3 mln zł. Pozostałe środki pochodziły z uzyskanego dofinansowania  z  Programu Rozwoju Gminnej  i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 oraz z środków własnych Powiatu Białostockiego.
Droga powiatowa nr 1483B Białystok – Juchnowiec Kościelny – Tryczówka – Wojszki umożliwia dojazd nie tylko do Białegostoku ale również poprzez drogę krajową nr 19 m.in. do Bielska Podlaskiego.-  drogi  Olmontach o długości ok.1 km. Powstała nowa nawierzchnia i chodniki po obu stronach jezdni z kostki brukowej. Wybudowano kanał deszczowy oraz przebudowano przepusty. Wartość inwestycji powiatowej ok.1,8 mln zł. Gmina Juchnowiec Kościelny wsparła finansowo  tę inwestycję kwotą 925 000 zł.
Droga połączyła miejscowość Olmonty z Stanisławowem i Białymstokiem oraz umożliwiła sprawniejszy dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Kleosinie gminnym autobusem.

Przebudowane drogi powiatowe to efekt dobrej współpracy Powiatu Białostockiego z Gminą Juchnowiec Kościelny co podkreślali w swych przemówieniach wójt Krzysztof Marcinowicz  i starosta Antoni Pełkowski.

Ze strony Powiatu Białostockiego  przecięcia wstęgi dokonali: Antoni Pełkowski – starosta Powiatu Białostockiego, Jarosław Wądołowski  - przewodniczący Komisji Infrastruktury Rady Powiatu Białostockiego, Elżbieta  Jasińska - zastępca  dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg. Ze strony Gminy Juchnowiec Kościelny: Krzysztof Marcinowicz – wójt, Joanna Januszewska – przewodnicząca Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  oraz przedstawiciele firm, które wykonały drogi:  BK- TRAS Roboty Drogowe Borsukiewicz Spółka Jawna i BBGM Kamila Gryko.

Poświęcenia dróg dokonali obecni na uroczystości duchowni.

Niespotykanym elementem uroczystości w Olmontach był występ artystyczny. Artyści wykonali 2 utwory, w tym piosenkę  pt. ”Polskie drogi” co spotkało się z miłym przyjęciem zgromadzonych.

adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=72793