http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Obwieszczenie
Wiadomość dodana przez: tomaszl (2017-09-06 13:09:13)

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Księżyno, Horodniany i Kleosin (obszar planistyczny Horodniany Wschód) z dnia 06 września 2017 r.

więcej szczegółów

 


adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=72784