http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska
Wiadomość dodana przez: tomaszl (2017-06-29 11:41:00)

NABÓR nr 8/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, CEL I.2. Wsparcie infrastruktury społecznej i rewitalizacji w zgodzie z potrzebami mieszkańców LGD Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.4. Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności, na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Szczegółowe informacje

 


adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=72735