http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: OBWIESZCZENIE
Wiadomość dodana przez: tomaszl (2017-06-14 15:14:34)

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Księżyno, Horodniany i Kleosin (obszar planistyczny Horodniany Wschód)

szczegóły


adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=72727