http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Więcej miejsc w przedszkolach w gminie Juchnowiec Kościelny.
Wiadomość dodana przez: tomaszl (2017-04-11 12:36:24)

W dniu 3.04.2017 r. zostały podpisane umowy na rozbudowę przedszkola
w Kleosinie oraz na dostawę wyposażenia. W dniu 04.04.2017 został przekazany plac budowy wykonawcy.
Planowana inwestycja polega na przebudowie i rozbudowie budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym utwardzenie dojść i dojazdów, ukształtowanie terenu, wykonanie murku oporowego od strony północno-zachodniej oraz przeniesienie istniejących urządzeń zabawowych.

Istniejący budynek zostanie rozbudowany o parterową część, zwiększając ponad dwukrotnie możliwości lokalowe przedszkola. Bryła budynku, na planie litery „L”, połączona łącznikiem z obecnym budynkiem. Z tyłu istniejącego budynku zostanie dobudowana 3-kondygnacyjna klatka schodowa. W projektowanej rozbudowie zmieszczą się 3 oddziały przedszkolne z bezpośrednim dostępem do sanitariatów oraz magazynów podręcznych, sala wielofunkcyjna mogąca pełnić funkcję sali dydaktycznej, szatnia dla dzieci, toalety ogólnodostępne z toaletą dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia administracyjne oraz szatnia z pomieszczeniem sanitarnym dla personelu. Łącznik między budynkami przeznaczony jest na komunikację, mieści się tu również część stołówki dla dzieci.
Projekt zakłada remont i przebudowę istniejącego budynku dostosowując go do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz aktualnych przepisów.
Radosna kolorystyka obiektu nawiązuje do jego funkcji.
Zakończenie robót budowlanych planowane jest do dnia 31.07.2017 r., montaż wyposażenia do dnia 18.08.2017 r. a oddanie budynku do użytkowania do końca września.
Koszt inwestycji wyniesie ponad 2,4 mln złotych.
Gmina planuje pozyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie ponad 2,0 mln zł.
Kolejnym etapem zwiększenia dostępności dzieci zwłaszcza w wieku 3-4 lat do gminnych przedszkoli będzie planowana rozbudowa placówki oświatowej w Księżynie i pozyskanie środków unijnych na ten cel.adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=72693