http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: INFORMACJA
Wiadomość dodana przez: DorotaK (2016-12-06 11:15:03)

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny uznaje celowość realizacji przez Uczniowski Klub Sportowy "KLEOSIN" zadania publicznego pt. "Mini Olimpiada Sportowa". W związku z tym, zgodnie z art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz.1817) można zgłaszać uwagi dotyczące oferty do dnia 13 grudnia 2016r.
szczegóły ....
Informacja


 


adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=72639