http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Informacja
Wiadomość dodana przez: tomaszl (2016-12-02 14:24:29)

dotyczy pomocy finansowej dla gospodarstw, w których w 2016 r. wystąpiły szkody spowodowane gradem, huraganem, deszczem nawalnym, suszą lub ujemnymi skutkami przezimowania. Poszkodowani rolnicy u których szkody wyniosły co najmniej 50% i mniej niż 70% oraz 1 ha upraw w szklarniach i tunelach foliowych, na której powstały ww. szkody w wysokości co najmniej 50% i mniej niż 70% powierzchni tych upraw wnioski mogą składać do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwych ze względu na siedzibę producenta rolnego albo miejsce zamieszkania w okresie do 03-05.12.2016r. Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ( www.arimr.gov.pl). 
adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=72637