http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Informacja Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wiadomość dodana przez: tomaszl (2016-11-30 13:58:05)

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zachęca do przystąpienia do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”. W latach 2011-2015 ze środków tego programu powstało ok. 20 tys. nowych miejsc opieki. Aktywny udział gmin i podmiotów niegminnych w tym programie pokazał, że w dalszym ciągu potrzeby w tym zakresie są niezaspokojone. Dlatego też ogłoszona została kolejna edycja programu – Maluch plus 2017, stwarzający możliwość ubiegania się o dofinansowanie tworzenia nowych oraz funkcjonowania nowych i już istniejących miejsc opieki. Do programu przystąpić mogą wszystkie podmioty działające na podstawie Ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, czyli gminy, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Wszystkie te podmioty mogą również ubiegać się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego lub Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Szczegółowe informacje ba stronie ministerstwa:
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=72634