http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: INFORMACJA
Wiadomość dodana przez: DorotaK (2016-11-07 16:33:06)

Konsultacje społeczne w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017" odbędą się w okresie 8.11.2016r. - 22.11.2016r. w formie zgłaszania opinii oraz uwag do projektu na załączonym formularzu.
PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI z dnia 23 listopada 2016r.
PROJEKT PROGRAMU
FORMULARZ


 


adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=72620