http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: DRUGI NABÓR WNIOSKÓW
Wiadomość dodana przez: tomaszl (2016-10-27 16:20:33)

LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków – w ramach  przedsięwzięcia
II.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej

LGD Puszcza Knyszyńska zaprasza przedsiębiorców z obszaru LGD do składania wniosków na udzielenie wsparcia w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.


Termin naboru wniosków: od 31 października 2016r. od godziny 8:00 do 14 listopada 2016r. do godziny 16:00

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 70% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 300.000,00 PLN w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego stanowiącego minimum 30% kosztów kwalifikowanych w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru: 3.375.000,00 zł.
Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50.000,00 zł
Wysokość pomocy przyznanej na jedną operację nie może przekroczyć 300.000,00 zł.

Szczegółowe informacje w siedzibie LGD Puszcza Knyszyńska: ul. Piłsudskiego 17
w Supraślu, oraz na stronie internetowej www.puszczaknyszynska.org

NABÓR NR 2/2016 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE II.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej, na operacje z zakresu  tematycznego poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: rozwijanie działalności gospodarczej.adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=72616