http://www.juchnowiec.gmina.pl

::
Wiadomość dodana przez: tomaszl (2016-10-11 14:29:16)

Szanowni Państwo,
Powiatowy Urząd Pracy zaprasza do współpracy w związku z realizacją projektu partnerskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Rozwój – Praca – Odpowiedzialność" w ramach RPOWP skierowanego do osób powyżej 30 r.ż., zamieszkujących na terenie powiatu białostockiego, kwalifikujących się do jednej z grup:
osoby długotrwale bezrobotne, tj. pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie ponad 12 miesięcy
osoby o niskich kwalifikacjach, tj. posiadające wykształcenie do ISCED 3 włącznie (do poziomu wykształcenia ponadgimnazjalnego włącznie)


UWAGA! Zgodnie z założeniami od 01.03.2016r. udział w projekcie mogło rozpocząć 110 osób bezrobotnych, w tym: 48 kobiet i 62 mężczyzn. Na dzień dzisiejszy do realizacji pozostało 30 staży wyłącznie dla mężczyzn zamieszkałych w powiecie białostockim.
Zapraszamy do składania wniosków na staże.
Okres stażu 3-6 m-cy; stażysta otrzymuje stypendium ok. 997 zł za każdy miesiąc stażu wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy. Pracodawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z realizacją stażu, natomiast zobowiązany jest do zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończonym stażu na okres min. 3 m-cy.
Szczegółowe informacje: pok. 307A, tel. 85 747 38 09.


adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=72610