http://www.juchnowiec.gmina.pl

::
Wiadomość dodana przez: tomaszl (2016-09-23 15:05:42)

Ulgi na przejazdy BKM dla rodzin wielodzietnych z gminy Juchnowiec Kościelny

Na mocy porozumienia podpisanego przez prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego i wójta Gminy Juchnowiec Kościelny Krzysztofa Marcinowicza rodziny wielodzietne z terenu gminy Juchnowiec Kościelny uczestniczące w programie Karta Dużej Rodziny mogą korzystać z ulg na przejazdy środkami transportu zbiorowego Białostockiej Komunikacji Miejskiej.

Kto może korzystać z ulg?
Ulgi przysługują niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia lub w wieku do ukończenia 25. roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej oraz bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności mieszkającym na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.

Jakie ulgi?
Na przejazdy autobusami Białostockiej Komunikacji Miejskiej w I i II strefie:
- 50% zniżki dla rodziców lub opiekunów    prawnych na zakup imiennych biletów okresowych zakodowanych    na Białostockiej Karcie Miejskiej;
- 75% zniżki dla dzieci na zakup imiennych biletów okresowych zakodowanych na Białostockiej Karcie Miejskiej;
- 95% zniżki dla dzieci z rodzin liczących pięcioro lub więcej dzieci na zakup imiennych biletów okresowych zakodowanych na Białostockiej Karcie Miejskiej.

Jakie formalności?
W Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny (ul. Lipowa 10), w pokoju nr 4 należy przedstawić do zatwierdzenia w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 9-17, wtorek-piątek 7.30-15.30) prawidłowo wypełniony wniosek o rejestrację rodziny (druk do pobrania poniżej lub w urzędzie). Przy składaniu wniosku należy okazać: w przypadku rodziców/opiekunów prawnych – dowód osobisty wnioskodawcy, w przypadku rodzin zastępczych – kopię prawomocnego orzeczenia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub umowę o ustanowienie rodziny zastępczej oraz Kartę Dużej Rodziny.
Zatwierdzony wniosek złożyć w punkcie obsługi interesantów BKM (Białystok, ul. Lipowa 16, w godz. 9-17; Białystok, ul. Składowa 11, w godz.: poniedziałki 8-17, wtorek-piatek 7.30-15.30), gdzie nastąpi rejestracja rodziny i zakodowanie ulgi na imiennej Białostockiej Karcie Miejskiej.

Od kiedy?
Wnioski w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny zatwierdzane będą od poniedziałku, 26 września 2016 r. w godz. pracy urzędu (poniedziałek 9-17, wtorek-piątek 7.30-15.30).
Ulga przysługuje od momentu zakodowania jej na imiennej Białostockiej Karcie Miejskiej.

REGULAMIN

WNIOSEK


adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=72598