http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: INFORMACJA
Wiadomość dodana przez: tomaszl (2016-08-23 15:27:48)

Zgodnie z art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz.1118 z późn.zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny uznaje celowość realizacji przez Klub Jeździecki "Białystok" zadania publicznego pt. "VIII Jeździeckie Otwarte Mistrzostwa Ziemi Juchnowieckiej" zgodnie z ofertą złożoną w dniu 23 sierpnia 2016r.
Uwagi dotyczące oferty można składać do dnia 30 sierpnia 2016r.


 


adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=72573