http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Rekrutacja do szkól i przedszkoli
Wiadomość dodana przez: tomaszl (2016-02-02 13:35:10)

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości uchwały przyjęte na sesji Rady Gminy w dniu 29 stycznia 2016r.:


Uchwała Nr XV/114/2016
w sprawie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.

Uchwała Nr XV/115/2016
w sprawie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum, określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium

oraz
harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli, punktu przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny ustalony Zarządzeniem Nr ORG.0050.108.2016 Wójta Gminy z dnia 29 stycznia 2016r.


adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=72450