http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Pierścienie Podskarbiego Włoszka 2015 wręczone
Wiadomość dodana przez: tomaszl (2016-02-01 13:49:47)

Grzegorz Radziewicz w kategorii CZŁOWIEK: Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej w kategorii FIRMA i Bieg Konopielki w kategorii WYDARZENIE – to Laureaci Nagrody Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny „Pierścień Podskarbiego Włoszka 2015”. Nagrody zostały wręczone już po raz piąty. W tegorocznej edycji oprócz Laureatów Kapituła nominowała do Nagrody w kategorii FIRMA: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Rak-Bud Raczkowski i Wspólnicy s.j. z siedzibą w Księżynie oraz Plus Bus (Podlasie-Ekspress Sp. z o. o.) z siedzibą w Księżynie; w kategorii CZŁOWIEK: Barbarę Grabowską z Ignatek, lokalną liderkę i działaczkę społeczną oraz Krzysztofa Muszyńskiego z Juchnowca Dolnego, wieloletniego trenera i wychowawcę, działacza społecznego; w kategorii WYDARZENIE: Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Amator” działający przy Zespole Szkół w z Juchnowcu Górnym oraz Ludowy Zespół Dziecięcy „Jarzębinki” działający w Zespole Szkół w z Juchnowcu Górnym.
Ogłoszenie tegorocznych Laureatów oraz uroczyste wręczenie wyróżnień odbyło się w sobotę 30 stycznia 2016 roku podczas uroczystej gali.
Nagroda jest wyróżnieniem honorowym przyznawanym od tego roku w trzech kategoriach. Jest to już jej piąta edycja. Dotychczasowymi jej Laureatami Nagrody byli: Andrzej Zieniewicz, mieszkaniec Kleosina, biegacz długodystansowy, maratończyk, mający na swoim koncie ma ponad 550 startów na dystansach od 3 do 50 kilometrów w zawodach w kraju i za granicą,Teresa Radziewicz, mieszkanka Juchnowca Górnego, poetka, pedagog, animatorka kultury i instruktorka teatralna, ks. Stanisław Niewiński, pasjonat lokalnej historii, autor książek i artykułów dotyczących historii Ziemi Juchnowieckiej i ks. bp Henryk Ciereszko; w kategorii FIRMA – ChM z Lewickich, znany i ceniony nie tylko w Europie, ale i na innych kontynentach producent specjalistycznych implantów i narzędzi dla ortopedii i traumatologii, firma Plum z Ignatek, zajmująca się projektowaniem i produkcją zaawansowanej elektroniki przemysłowej, jeden z najbardziej znaczących polskich producentów dostarczających nowoczesne rozwiązania do gazownictwa, ogrzewnictwa, wodociągów i wentylacji, Zdrojówka Spa Wellness z Horodnian, czy ABW Superbruk z Hryniewicz, ceniony producent kostki brukowej.
Kandydatów do nagrody mogły zgłaszać stowarzyszenia, instytucje, firmy oraz mieszkańcy gminy, a także osoby z gminą związane. Nagroda wyróżnia działania przyczyniające się do budowania pozytywnego wizerunku Gminy Juchnowiec Kościelny honorując jednocześnie wysokie standardy etyczne i zawodowe. Patronem Nagrody jest podskarbi Stanisław Zachariaszewicz Włoszek, dworzanin króla Zygmunta Augusta, łożniczy, a następnie pierwszy podskarbi litewski. Zarządzał on dochodami i wydatkami całego księstwa, a z racji pełnienia urzędu zasiadał także w senacie. Z nadania króla Zygmunta Augusta Włoszek otrzymał ziemie „na południe od rzeki Niewodnicy”. Na wzgórzu w dzisiejszym Juchnowcu Górnym umiejscowił swój dwór, na kolejnym, pobliskim wzgórzu ufundował w roku 1547 kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej. W dokumencie fundacyjnym wystawionym w Wilnie 12 listopada 1547 roku Włoszek pisał: „Dlatego ja Stanisław Zachariaszewicz Włoszek, na Juchnowskim Dworze dziedzic, najdostojniejszego władcy i pana Zygmunta Augusta, króla polskiego młodszego, wielkiego księcia litewskiego, skarbca i komory zarządca, przekonany jestem, że człowiek na chwałę Boga jest stworzony i wszystko co zostało mu dane powinien wykorzystać z pożytkiem dla swojej natury.”
adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=72449