http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku
Wiadomość dodana przez: tomaszl (2016-01-21 13:40:50)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż w ramach pełnionego nadzoru nad jakością wody w wodociągu Białystok, w okresie od 01.07.2015 r. do 31. 12.2015 r., jakość wody w przedmiotowym wodociągu odpowiadała obowiązującym wymaganiom sanitarnym, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61 poz. 417 z późn. zm.).


 


adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=72445