http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Pierścień Podskarbiego Włoszka 2015
Wiadomość dodana przez: tomaszl (2015-12-01 11:57:53)

Szanowni Państwo
Na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny ma swoje siedziby wiele znanych i cenionych w kraju i za granicą firm. Możemy się też szczycić nieprzeciętnymi osiągnięciami naszych mieszkańców, a także wydarzeniami zauważonymi nie tylko w gminie, ale i szeroko poza nią. Zarówno firmy, jak i ludzie, a także akcje czy przedsięwzięcia są ambasadorami naszej Małej Ojczyzny poza jej granicami. Ich wkładu w promocję Gminy Juchnowiec Kościelny nie da się przecenić. Co roku honorujemy je Nagrodą Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny „Pierścień Podskarbiego Włoszka”. Ma ona na celu promowanie firm, inicjatyw i osób związanych z Gminą Juchnowiec Kościelny, które poprzez swoje działania przyczyniają się do budowania jej pozytywnego wizerunku, a jednocześnie zachowują wysokie standardy etyczne i zawodowe.


Nagroda jest wyróżnieniem honorowym, a jej materialną formą jest pierścień z herbem podskarbiego Włoszka. Nie bez przyczyny Nagrodzie patronuje Stanisław Zachariaszewicz Włoszek, postać historyczna, łożniczy i zarządca skarbu litewskiego króla Zygmunta Augusta, a od połowy XVI stulecia właściciel dóbr juchnowieckich.
Dotychczasowymi Laureatami Nagrody przyznawanej w dwóch kategoriach są: za rok 2011 – Pan Andrzej Zieniewicz z Kleosina, biegacz długodystansowy, maratończyk z dorobkiem godnym pozazdroszczenia i Firma ChM z Lewickich, ceniony na świecie producent specjalistycznych implantów i narzędzi dla ortopedii i traumatologii; za rok 2012 – Pani Teresa Radziewicz z Juchnowca Górnego, poetka, pedagog, instruktorka teatralna i Firma Plum z Ignatek, projektująca i produkująca zaawansowaną elektronikę przemysłową; za rok 2013 – Ks. Stanisław Niewiński z Lewickich, wytrwały badacz historii Ziemi Juchnowieckiej, autor publikacji na ten temat i Zdrojówka z Horodnian, skutecznie promująca walory naszej gminy, przyciągająca gości z całego kraju i z zagranicy; za rok 2014 – Bp Henryk Ciereszko i ABW Superbruk z Hryniewicz, którego produkty zna vo najmniej połowa naszego województwa i całkiem znaczna część kraju..
Zachęcam Państwa do zgłaszania kandydatów do Nagrody w obecnej, piątej już edycji. Zaangażujmy się wszyscy w to działanie, aby „Pierścieniami Podskarbiego Włoszka 2015” uhonorować osoby i firmy cenione przez wszystkich mieszkańców gminy – a bez szerokiego udziału Państwa, nie będzie to możliwe.

Krzysztof Marcinowicz
  Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny
 

1. Kandydatów do Nagrody zgłaszać mogą pełnoletni mieszkańcy Gminy Juchnowiec Kościelny, stowarzyszenia, instytucje i firmy działające na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny, jednostki organizacyjne Gminy Juchnowiec Kościelny oraz osoby lub firmy związane z gmina Juchnowiec Kościelny
2. Zgłoszenia kandydatów należy składać do 31 grudnia 2015 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny):
a) osobiście (w zamkniętych kopertach z dopiskiem PIERŚCIEŃ 2015) w sekretariacie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny (ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny)
b) za pośrednictwem poczty tradycyjnej (Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny, z dopiskiem PIERŚCIEŃ 2015)
c) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kandydacippw@juchnowiec.gmina.pl
3. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) pełną nazwę lub imię i nazwisko zgłaszanego kandydata
b) dokładny adres siedziby kandydata lub adres jego zamieszkania
c) opis dokonań kandydata (można dołączyć na osobnej kartce)
d) nazwę lub imię i nazwisko zgłaszającego, adres oraz numer telefonu lub adres e-mail 
4. Kapituła Nagrody nominuje do nagrody po trzech kandydatów w każdej z kategorii, następnie wyłoni Laureatów Nagrody poprzez głosowanie. Przypominamy, że nie jest to plebiscyt i nie ma znaczenia ilość zgłoszeń na jednego kandydata.
5. Ogłoszenie werdyktu oraz wręczenie Nagród odbędzie się podczas gali 30 stycznia 2016 r.
6. Trzy osoby spośród zgłaszających wyłonione podczas losowania otrzymają podwójne zaproszenia na galę wręczenia Nagród.

Regulamin przyznania dorocznej Nagrody Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

Zgłoszenie Kandydata do dorocznej Nagrody Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny „Pierścień Podskarbiego Włoszka”

Oświadczenie Kandydata

Harmonogram V edycji Nagrody Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny "Pierścień Podskarbiego Włoszka"

Kapituła V edycji Nagrody Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny "Pierścień Podskarbiego Włoszka"

Zarządzenie nr ORG.0050.102.2016

Zarządzenie nr ORG.0050.103.2016

Nominacje do nagrodyadres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=72413