http://www.juchnowiec.gmina.pl

::
Wiadomość dodana przez: korols (2015-10-21 13:59:35)

W nawiązaniu do informacji przekazanej przez Wodociągi Podlaskie Spółka z o.o., Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że przedsiębiorstwo podjęło działania, celem doprowadzenia wody w wodociągu Kleosin i wodociągu Ignatki-Osiedle do jakości odpowiadającej wymaganiom. Po wykonaniu niezbędnych prac, zostały pobrane próbki wody i wykonano powtórne badania laboratoryjne. Z przedstawionych wyników badań wody wynika, że obecnie woda pod względem mikrobiologicznym odpowiada normom jakości i przydatności do spożycia przez ludzi, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

szczegóły...adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=72391