http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: XII sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
Wiadomość dodana przez: tomaszl (2015-09-11 15:21:08)

4 września br. odbyła się dwunasta w tej kadencji sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny. W sesji wzięło udział 13 radnych. Nieobecna była radna Bożena Jakończuk oraz radny Paweł Gradkowski. 
Gośćmi na sesji byli: wicewojewoda Wiesaw Żyliński, kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzej Pleszuk oraz rolnicy z terenu gminy.


Wicewojewoda w swoim wystąpieniu odniósł się do suszy i związanej z nią trudnej sytuacji rolników. 
Andrzej Pleszuk odczytał list dyrektora ARiMR Stefana Krajewskiego, w którym zachęcał do korzystania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w nowym okresie finansowania.
Wójt Krzysztof Marcinowicz poinformował o działalności od ostatniej sesji. W tym czasie, m.in. wydanych zostało 10 zarządzeń, z których 4 dotyczyły funkcjonowania urzędu gminy, podpisana została z PZU umowa na ubezpieczenie mienia gminnego, a także umowa na budowę kanalizacji Księżyno - Księżyno-Kolonia. 
Przewodnicząca Rady Joanna Januszewska poinformowała, że od ostatniej sesji odbyło się 9 posiedzeń komisji, które zajmowały się m.in. działalnością i wydatkami na ochotniczą straż pożarną, na środki transportu oraz kluby sportowe w gminie.

Podjęte uchwały:
a) w sprawie lokalizacji przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny (13 głosów za);
b) w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny (13 głosów za);
c) w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. (13 głosów za);
d) w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych – sołtysom (12 głosów za, nieobecny podczas głosowania był radny Marek Niewiński); wysokość diety ustalono na 25% wynagrodzenia minimalnego 
e) w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę (7 głosów za, 0 głosów przeciw, 6 radnych wstrzymało się od głosu: S. Kozłowski, K. Szczuka, M. Zawadzki, J. Januszewska, M. Łapiński, M. Juźwik); wysokość ekwiwalentu ustalono na 13,50 zł brutto;
f) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w roku 2015 na zadanie inwestycyjne polegające na opracowaniu mapy do celów projektowych na „Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku granica miasta Białegostoku – Juchnowiec Kościelny” (13 głosów za);
g) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji drogowej w 2016r. pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1483B Białystok - Juchnowiec Kościelny – Tryczówka – Wojszki – do dr. 19 Etap III w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020 (13 głosów za);
h) w sprawie zmian w budżecie w 2015 r. (13 głosów za);
i) w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2025 (13 głosów za).adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=72377