http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Konsultacjie społeczne
Wiadomość dodana przez: tomaszl (2015-07-15 13:51:21)

Informuję o planowanym przystąpieniu do konsultacji społecznych przeprowadzanych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pt. „Studium transportowe Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, realizowanym w ramach projektu pn.: „Przygotowanie gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020”. 

Ogłoszenie o konsultacjach
Formularz konsultacyjnyadres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=7231