http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: OGŁOSZENIE
Wiadomość dodana przez: DorotaK (2015-06-03 13:19:05)

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz.1118 z późn.zm.), Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny uznaje celowość realizacji przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „AMATOR” w Juchnowcu zadania publicznego pt. „Zgrupowania szkoleniowo—wypoczynkowe w zapasach zawodników LUKS „Amator” i UKS „Kleosin”, zgodnie z ofertą złożoną w dniu 2 czerwca 2015r.
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać na piśmie do sekretariatu Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny lub pocztą elektroniczną na adres: rada_gminy@juchnowiec.gmina.pl w terminie 7 dni od daty zamieszczenia informacji, tj. do dnia 10 czerwca 2015r. (decyduje data wpływy do urzędu).
OFERTA LUKS AMATOR


 


adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=7196