http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: II Sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny VII kadencji
Wiadomość dodana przez: kboni (2014-12-12 11:07:01)

9 grudnia odbyła się druga w tej kadencji sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny. Podczas sesji przewodniczący gminnej komisji wyborczej Romuald Lewandowski wręczył Krzysztofowi Marcinowiczowi zaświadczenie o wyborze na wójta gminy Juchnowiec Kościelny. Następnie wójt Krzysztof Marcinowicz złożył ślubowanie.  


W tajnym głosowaniu radni wybrali wiceprzewodniczących Rady Gminy. Zostali nimi Bogumiła Bielska z Ogrodniczek i Mariusz Łapiński z Solniczek. Kolejnym punktem obrad było powołanie członków komisji rewizyjnej w składzie: Stefan Leon Kozłowski (przewodniczący), Marzena Gilewska, Bożena Ewa Jakończuk, Marek Juźwik, Paweł Gradkowski, Józef Słoma Sadowski i Robert Szymański oraz trzech komisji stałych – komisji rolnictwa i finansów w składzie: Marek Juźwik (przewodniczący), Bogumiła Bielska, Marcin Zawadzki, Stefan Leon Kozłowski, Józef Słoma Sadowski, Robert Szymański i Marek Borowski; komisji rozwoju gospodarczego, ładu przestrzennego i ochrony środowiska w składzie: Bożena Ewa Jakończuk (przewodniczące), Bożena Jabłońska, Paweł Gradkowski, Mariusz Łapiński, Krzysztof Szczuka, Marek Borowski, Marek Niewiński; komisji samorządu, opieki społecznej, kultury, oświaty i sportu w składzie: Marcin Zawadzki (przewodniczący), Bogumiła Bielska, Bożena Jabłońska, Marzena Gilewska, Krzysztof Szczuka, Marek Niewiński i Mariusz Łapiński.
Na sesji uchwalono wynagrodzenia wójta w wysokości: wynagrodzenie zasadnicze (brutto) 6000 zł (dotychczas było 5900 zł), dodatek funkcyjny w wysokości 2100 zł (dotychczas – 1900 zł), dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego (bez zmian) oraz dodatek za wieloletnia pracę w wysokości 17% wynagrodzenia zasadniczego.
Radni podjęli też uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2017, związaną z zakupem samochodu ciężarowego z pługiem do odśnieżania oraz uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu Białostockiego zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.

adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=7107