http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Seminarium na temat przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu
Wiadomość dodana przez: kboni (2014-09-26 14:16:58)

23 września br. odbyło się seminarium dotyczące realizowanego przez gminę projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny”. Udział w seminarium zgłosiło 70 osób, w tym zdecydowaną większość stanowiły osoby zakwalifikowane do projektu. Frekwencja dopisała.


Seminarium otworzył Pan Krzysztof Marcinowicz - Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny. Następnie Pani Teresa Rudzik - Sekretarz Gminy Juchnowiec Kościelny - przedstawiła założenia, cele i działania projektu wykład. „Problem wykluczenia cyfrowego jako formy wykluczenia społecznego. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” wygłosił Pan Mariusz Buzun, ekspert ds. edukacji i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, zaś o sposobie realizacji zadań projektu w zakresie dostaw i usług w ramach projektu omówił Pan Cezary Machnio, przedstawiciel wykonawcy. Seminarium zamknęła dyskusja. Uczestnicy otrzymali materiały informacyjne, mieli też możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania związane z realizacją projektu.
W ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” 100 rodzin z terenu gminy otrzyma bezpłatnie komputer z opłaconym dostępem do Internetu, a szkoły i świetlica otrzymają bezpłatnie 38 zestawów komputerowych. Beneficjenci objęci też zostaną  bezpłatnymi szkoleniami.

adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=7079