http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Inwestycje w gminie planowane w ramach ZIT
Wiadomość dodana przez: DorotaK (2014-07-10 10:57:36)

W latach 2014-2020 samorządy współpracujące w ramach powołanego w grudniu ub.r. Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, którego członkiem jest gmina Juchnowiec Kościelny, mogą korzystać ze środków Unii Europejskiej na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
W ramach ZIT nasza gmina zgłosiła projekty w zakresie rozwoju transportu zbiorowego, ścieżek rowerowych oraz bazy przedszkolnej.


Planowane działania obejmują:
  • przebudowę drogi powiatowej Białystok-Niewodnica Nargilewska wraz z pętlą autobusową w Niewodnicy Nargilewskiej (ok. 3,011 km, projektowana  jezdnia min. 6 m, chodniki szer. 1,5 m, ścieżka rowerowa 3,5 m);
  • budowę ul. Kraszewskiego w Kleosinie wraz z pętlą autobusową (projektowana  jezdnia  min. 6 m, chodniki szer. 1,5 m, ścieżka rowerowa 3,5 m);
  • budowę 15 zatok autobusowych przy drodze powiatowej Juchnowiec Kościelny-Hryniewicze;
  • przebudowę drogi powiatowej Nr 1497B Kolonia Koplany-Brończany (jezdnia min. 6 m, chodniki 1,5 m).
Szacunkowy koszt całkowity projektu to 11 089 130 zł. Dofinansowanie z RPOWP w formule ZIT – PI 4.5 z EFRR 9 425 760 zł (85%), środki gminy i powiatu 1 663 370 zł (15%). Opracowana została już dokumentacja budowlana na realizację odcinka drogi powiatowej od wsi Stanisławowo do wsi Niewodnica Nargilewska.
Kolejne działanie w ramch ZIT, to rozwój ścieżek rowerowych w gminie Juchnowiec Kościelny. Planowana jest budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Tuwima w Kleosinie o nawierzchni asfaltowej (szer. 3,5-4,0 i dł. 525 m) oraz ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej i powiatowej Juchnowiec Kościelny-Hryniewicze-Ignatki – Osiedle o nawierzchni asfaltowej (szer. 3,5 m i dł. ok. 9 km). Szacunkowy koszt projektu to 3 745 000 zł, w tym dofinansowanie z ZIT 3 183 250 zł (85%) oraz 561 750 zł (15%) ze środków własnych gminy i powiatu białostockiego. Przygotowana jest wstępna koncepcja inwestycji.
Rozwój bazy przedszkolnej w gminie Juchnowiec Kościelny planowany w ramach ZIT to przebudowa poddasza nad salą gimnastyczną w budynku Szkoły Podstawowej w Księżynie na pomieszczenie przedszkolne wraz z budową klatki schodowej i niezbędną infrastrukturą. Szacowany koszt inwestycji to 900 000 zł, dofinansowanie z ZIT 765 000 zł (85%) oraz 135 000 zł (15%) ze środków własnych gminy. Opracowana jest dokumentacja budowlana i uzyskane pozwolenie na budowę.
adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=7041