http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Komunikacja gminna na dobrej drodze
Wiadomość dodana przez: DorotaK (2014-07-10 10:49:08)

Od kilku lat podejmowane są działania zmierzające do rozwiązania na terenie gminy problemów dotyczących transportu zbiorowego.
Mieszkańcy gminy mogą korzystać z linii 7, 10, 11, 104 i 110 obsługiwanych przez Białostocką Komunikację Miejską na podstawie porozumienia międzygminnego zawartego 27 listopada 2009 r. Ponadto na terenie gminy funkcjonują linie obsługiwane przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku.


Gmina zawarła 9 grudnia 2011 roku umowę z PKS, w której zobowiązała się do dofinansowania obsługi linii nierentownych. Umowa wygasła 31 grudnia 2013 roku. Ze względów wynikających z zapisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych aneks do umowy z jakim wystąpił PKS nie mógł być podpisany przez Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny bez złamania prawa.
Mając na uwadze, że obecne rozwiązania komunikacyjne nie zaspokajają potrzeb mieszkańców gminy, Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podjął starania o wprowadzenie lokalnego transportu zbiorowego. Opracowane zostały trzy trasy, którymi kursować mają busy dowożąc mieszkańców do przystanku linii 104 w Juchnowcu Kościelnym (trasa nr 1: Juchnowiec Kośc., Ogrodniczki, Janowicze, Janowicze Kol., Hermanówka, Niewodnica Narg. Kol. Lewickie Kol., Rumejki, Juchnowiec Kośc.; trasa nr 2: Juchnowiec Kośc. Wólka, Złotniki, Zajączki, Kożany/Czerewki, Pańki, Dorożki, Bogdanki, Baranki, Juchnowiec Kośc.; trasa nr 3: Juchnowiec Kośc., Wólka, Klewinowo Nowe, Klewinowo, Biele, Rostołty, Simuny, Hołówki Duże, Hołówki Małe, Szerenosy, Juchnowiec Dolny Kol., Juchnowiec Kośc.). Obsługi planowanych linii gminnej komunikacji, na mocy obowiązującego porozumienia, podjęła się gmina Białystok. KPKM zorganizował procedurę przetargową na wybór przewoźnika. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione z powodu braku oferentów. Obecnie ogłoszone jest drugie postępowanie ofertowe, którego rozstrzygnięcie nastąpi 17 lipca br. Komunikacja gminna uruchomiona zostanie niezwłocznie po wyłonieniu przewoźnika i podpisaniu umowy.
adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=7040