http://www.juchnowiec.gmina.pl

::
Wiadomość dodana przez: kboni (2014-05-23 14:18:59)

Urząd Gminy przypomina, że zbliża się termin płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do 10 czerwca powinniśmy zapłacić za II kwartał 2014r.


Wpłat dokonywać można w BS Juchnowiec (wraz z oddziałami) bez marży oraz w innych placówkach pocztowych, w placówkach banku lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej na indywidualny numer konta bankowego.
W przypadku nieotrzymania indywidualnego numeru konta należy skontaktować się osobiście (pokój nr 11, 13, 15) lub telefonicznie 85 7132889, 85 7132887, 697 011 590,  w celu wygenerowania nr konta.

Wymagane terminy wpłat kwartalnych:
-  do 10 marca za I kwartał
-  do 10 czerwca za II kwartał
-  do 10 września za III kwartał
-  do 10 grudnia za IV kwartał
adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=6999