http://www.juchnowiec.gmina.pl

::
Wiadomość dodana przez: kboni (2014-02-24 15:19:03)

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej organizuje bezpłatne szkolenia dla osób w wieku 50+ niezatrudnionych - zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu „SZKOLENIA, STAŻ – I PRACĘ MASZ! – aktywizacja zawodowa osób 50+ z powiatów: białostockiego, hajnowskiego, bielskiego i siemiatyckiego”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do 60 osób (w tym 35 kobiet) bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo oraz posiadających miejsce zamieszkania na terenach powiatów: hajnowskiego, białostockiego, siemiatyckiego, bielskiego.


Oferowane szkolenia:
- Szkolenia językowe z języka angielskiego (48 osób)
- Obsługa komputera z elementami przedsiębiorczości (12 osób)
- Pracownik obsługi biurowej (24 osoby)
- Pomoc kuchenna (12 osób)
- Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (24 osoby)
oraz wsparcie doradcze, psychologiczne i prozdrowotne – obejmujące:

Szkolenia zawodowe realizowane będą w grupach 12-osobowych. Termin rozpoczęcia kwiecień 2014 r.

Zapewnione 4 miesięczne płatne staże zawodowe dla wszystkich uczestników/czek projektu.

Więcej informacji w biurze projektu:
Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Kościelna 10
Drohiczyn 17-312
Tel 85-667-12-82/ Fax 85 655 77 47
e-mail: projekt@caritas50plus.pl
www.caritas50plus.pl

adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=6944