http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Informacja Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku
Wiadomość dodana przez: kboni (2013-08-12 15:17:45)

W związku z pismem z dnia 12.08.2013r. Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku dotyczącym Rozporządzenia nr 1/2013 Wojewody Podlaskiego w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny informuje iż:


1.
Od dnia 09.08.2013 r. na terenie powiatu białostockiego obowiązuje zakaz uboju świń na użytek własny, stosownie do § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz.U. Nr 207, poz 1370).
2.
Od dnia 09.08.2013 r. na terenie powiatu białostockiego obowiązuje zakaz wyprowadzania zwłok padłych świń do zakładów utylizacyjnych bez wcześniejszego powiadomienia o padnięciu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku.
3.
Od dnia 09.08.2013 r. na terenie powiatu białostockiego nakazuje się trzymanie świń w zamkniętych pomieszczeniach gospodarskich.
4.
Od dnia 09.08.2013 r. na terenie powiatu białostockiego nakazuje się wyłożenie mat dezynfekcyjnych w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.
5.
Od dnia 09.08.2013 r. na terenie powiatu białostockiego nakazuje się bieżące poddawanie oczyszczeniu i dezynfekcji narzędzi oraz sprzętów wykorzystanych do obsługi świń.
6.
Od dnia 09.08.2013 r. na terenie powiatu białostockiego nakazuje się zabezpieczenie pasz przed dostępem zwierząt wolno żyjących.

Jednocześnie informuje się, że każde przemieszczanie świń z terenu powiatu białostockiego musi być zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawiane przez organ Inspekcji Weterynaryjnej.
adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=6864