http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Szanowni mieszkańcy!
Wiadomość dodana przez: kboni (2013-06-18 08:37:02)

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniony został przedsiębiorca, który od 01 lipca 2013 r. zajmie się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny. W dniu 14 czerwca br. została podpisana stosowna umowa z MPO Sp. z o. o. w Białymstoku.
Harmonogramy odbioru odpadów, informacje o systemie, zakresie selektywności a także worki na selektywną zbiórkę odpadów zostaną Państwu dostarczone w ostatnim tygodniu czerwca 2013 r.


 


adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=6839