http://www.juchnowiec.gmina.pl

::
Wiadomość dodana przez: kboni (2013-03-07 13:16:10)

Gmina Juchnowiec Kościelny jako pierwsza w województwie podlaskim, bierze udział w ogólnopolskim projekcie „Drogi dla Natury - kampania na rzecz zadrzewień”, finansowanym ze środków NFOŚiGW. Projekt obejmuje swym zasięgiem 9 województw i zakłada współpracę z 24 gminami w celu przygotowania i wdrożenia programów kształtowania zadrzewień.


Głównym Beneficjentem projektu jest Fundacja EkoRozwoju z Wrocławia, natomiast parterami regionalnymi są: Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”z Legnicy, Towarzystwo Przyjaciół Słońska ze Słońska, Federacja Zielonych „Gaja” ze Szczecina, Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa z Kwidzyna, Fundacja Zielone Płuca Polski (obecnie Stowarzyszenie Agencja Ekorozwoju Zielone Płuca Polski) z Białegostoku oraz Fundacja Aeris Futuro z Krakowa.
Założenia projektu realizowane w gminie, to:
  1. Sporządzenie wzorcowych programów kształtowania zadrzewień. Celem opracowania lokalnego programu kształtowania zadrzewień jest stworzenie modelowych działań na poziomie gminy, mających na celu trwałą ochronę i odtwarzanie zadrzewień przydrożnych i śródpolnych.
  2. Pilotażowe realizacje – nasadzenia alei. W gminie będzie posadzona jedna aleja zaproponowana w przygotowanym programie zadrzewieniowym. Łącznie przewiduje się posadzenie 100 drzew, z tego 50 drzew w akcji społecznej z mieszkańcami gminy.
  3. Promocja i edukacja. Opiera się na wspieraniu lokalnych inicjatyw zadrzewieniowych, działaniach informacyjnych w lokalnych i regionalnych mediach oraz przeprowadzeniu zajęć z uczniami miejscowych szkół.
  4. Szkolenia dla drogowców i samorządowców oraz miłośników drzew. Będzie to dwudniowe szkolenie, składające się z części teoretycznej i praktycznej, z zakresu m.in. oceny stanu zadrzewień, zasad pielęgnacji, metod postepowania administracyjnego w przypadku stwierdzenia obecności gatunków cennych przyrodniczo w obrębie alei.
W miesiącach wrzesień-listopad 2012 roku na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny przeprowadzana została inwentaryzacja stanu zadrzewień przydrożnych. Fundacja Zielone Płuca Polski, która jest lokalnym parterem programu na Polskę północno-wschodnią, wraz z pracownikami Urzędu Gminy w Juchnowcu Kościelnym, dokonała oceny stanu zadrzewień przydrożnych. Informacje z wizji terenowych posłużą do opracowania pierwszego w województwie podlaskim „Programu kształtowania zadrzewień”.
Obecnie trwają także przygotowania do planowanego w II kwartale 2013 szkolenia, do udziału w którym już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych pielęgnacją i losem drzew przydrożnych.
Informacje o realizowanym projekcie, parterach, o planowanych działaniach i inicjatywach mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej projektu www.aleje.org.pl
Dodatkowo za realizację projektu na obszarze północno - wschodniej Polski odpowiada koordynator lokalny - Anna Kasjaniuk (Fundacja Zielone Płuca Polski ul. Dojlidy Fabryczne 23, Białystok, tel. 85 74 12 113, email: akasjaniuk@fzpp.pl), natomiast doradcą ds. zadrzewień na region północno-wschodniej Polski jest Pani Ewa Stajuda (Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, Giżycko, ul. Nowowiejska 4a, tel. 87 429 16 48).
adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=6781