http://www.juchnowiec.gmina.pl

::
Wiadomość dodana przez: kboni (2012-11-09 15:18:41)

KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza, że prowadzony jest proces konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.


Celem konsultacji jest zapoznanie się ze stanowiskiem mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Konsultacje będą prowadzone do 29 listopada 2012 r. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy Gminy Juchnowiec Kościelny.

Opinie i uwagi do projektu uchwały należy składać pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10 lub drogą elektroniczną na adres e-maila sekretariat@juchnowiec.gmina.pl w tytule wpisując „Konsultacje społeczne”.

W związku z powyższym zapraszam mieszkańców gminy do udziału w tych konsultacjach.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Juchnowiec Kościelnyadres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=6716