http://www.juchnowiec.gmina.pl

::
Wiadomość dodana przez: kboni (2012-11-09 15:12:57)

Zarządzenie nr ORG.0050.217.2012 z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013"


adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=6714