http://www.juchnowiec.gmina.pl

::
Wiadomość dodana przez: kboni (2012-11-09 11:48:33)


Dobiegł końca projekt "Na pograniczu-warsztaty edukacyjne" z Programu Wspierania Aktywności Lokalnej ,,RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” ze środków Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, realizowany przez Stowarzyszenie Niezależnych Inicjatyw NASZA NATURA. 


W projekcie brały udział trzy szkoły podstawowe z obszaru Gminy Juchnowiec Kościelny: Szkoła Podstawowa w Księżynie, Zespół Szkół w Kleosinie oraz Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym.
W trakcie realizacji uczniowie wzięli udział w dwóch cyklach spotkań:
- warsztatach „Jesteśmy różni, ale równi”, gdzie przybliżono uczniom pięciu religii powszechnie praktykowanych na Podlasiu. Uczestnicy zapoznali się z kulturą, obrzędami i tradycją wyznań: katolickiego, prawosławnego, protestanckiego, muzułmańskiego oraz judaizmu. Warsztaty zakończyły się konkursem plastycznym, w którym główną nagrodą, którą otrzymała klas III ze Szkoły Podstawowej w Księżynie, była wycieczka do Katedry Białostockiej, Muzeum Ikon w Supraślu oraz Meczetu w Kruszynianach.
- warsztatach „Poznaj ginące zawody”, gdzie przybliżono najmłodszym obecnie mało popularne, a dawniej powszechnie uprawiane zawody na Podlasiu, m.in. kowalstwo, garncarstwo, tkactwo, łyżkarstwo, wytwórstwo dywanów dwu-osnowowych itp. W trakcie prelekcji ukazana została różnorodność tradycyjnych zawodów wiejskich i tajniki ich wykonywania, a uczniowie poznali życie dawnych mieszkańców wsi. Również po zakończeniu tej części zajęć odbył się konkurs plastyczny, w którym zwycięska klasa – III a z Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym, wyjechała na wycieczkę Podlaskim Szlakiem Ginących Zawodów (Czarna Białostocka, Czarnej Wsi Kościelnej - kuźnia i warsztat garncarza, warsztat łyżkarza - wieś Zamczysk).
W warsztatach „Na pograniczu-warsztaty edukacyjne” łącznie wzięło udział 365 uczniów, a konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i nauczycieli z 3 szkół gminy Juchnowiec Kościelny.
Szczegółowe informacje, relacje i zdjęcia z warsztatów  oraz wycieczek można zobaczyć na stronie organizatora Stowarzyszenia Niezależnych Inicjatyw Nasza Natura www.naszanatura.com.pladres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=6713