http://www.juchnowiec.gmina.pl

:: Projekt planów zadań ochronnych dla obszarów NATURA 2000
Wiadomość dodana przez: ros1 (2011-09-09 08:49:39)

W związku z pismem znak WPN.082.1.60.2011.IN z dnia 31.08.2011r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, iż w dniu 19 września 2011r. o godz. 10.00 w Zajeździe „Pod Akacją” w Narwi (ul. Mickiewicza 105, 17-210 Narew) odbędzie się spotkanie konsultacyjno- informacyjne, w sprawie projektów planów zadań ochronnych dla istniejących obszarów Natura 2000 Dolina Górnej Narwi (PLB200007) i Ostoja w Dolinie Górnej Narwi (PLH2200010). Spotkanie otwarte jest dla wszystkich osób zainteresowanych ochroną przedmiotowych obszarów Natura 2000.  więcej

  


adres tej wiadomości: http://www.juchnowiec.gmina.pl/news.php?id=6497